Hulp

Tijdens de Roemeese revolutie brandde de universiteitsbibliotheek in Boekarest uit. Beter: tijdens die revolutie staken leden van de Securitate vanuit een belendend gebouw de universiteitsbibliotheek met fosforbommen in brand. Honderdduizenden boeken, incunabelen, manuscripten, tijdschriftcollecties gingen verloren.

In een aantal landen, ook in Nederland, zijn begin dit jaar acties op gang gekomen voor de getroffen bibliotheek. Bij ons hebben die acties onder andere geresulteerd in plannen voor inter-universitaire hulpverlening voor de herinrichting van de bibliotheek. Erg veel meer is er niet gebeurd: concrete hulp is in dit geval vooral afhankelijk van overheidssteun.

En die komt niet.

Die kwam niet in februari, toen minister Van den Broek, in antwoord op vragen van de Kamerleden Valk en Netelenbos, even laconiek als kortaf antwoordde dat 'de verwoesting van Boekarest de aandacht heeft'. Die hulp komt ook niet nu: op een nieuwe vraag uit de Kamer heeft minister Van den Broek gezegd dat de Groep van 24 OESO-landen (G-24) heeft besloten de hulp aan Roemenie niet uit te breiden. En aangezien Nederland zich daaraan houdt, krijgt de universiteitsbibliotheek geen boeken.

Nederland stoort zich aan het gebrek aan democratie in Roemenie. De grootste voorvechters van die democratie zijn de studenten. Helpt Nederland die studenten? Nee, Nederland bemoeilijkt hun studie: hun universiteitsbibliotheek heeft geen boeken en krijgt die ook niet, althans niet uit Nederland.

Er is in Roemenie, zo stelde Van den Broek op 20 september, nog 'een lange weg te gaan' in de richting van de democratie. En Van den Broek zal die weg stellig niet korter maken.

    • Peter Michielsen
    • in de Marge