Hoogovens.

Bij de uitvoering van het zogeheten Masterplan, een soort toekomstplan, bij Hoogovens (16.000 werknemers) zullen geen gedwongen ontslagen vallen. Daarover zijn de raad van bestuur van het staalconcern en vakbonden het eens geworden.