Hoge Raad onderzoekt gedrag van persrechter

ROTTERDAM, 1 nov. De Hoge Raad stelt een onderzoek in naar het gedrag van persrechter mr. F. M. Wieland bij het proces tegen de krakers van het Wolters-Noordhoffcomplex in Groningen. De Rotterdamse advocate mr. M. Deij heeft een klacht tegen hem ingediend.

Een principilfoutief tekene uitspraak over de bevoegdheden van persrechters is niet eerder gevraagd. Rechters die speciaal zijn belast met de informatieverstrekking aan journalisten bestaan nog maar enkele jaren.

Wieland heeft zich volgens Deij ten onrechte over een zaak uitgelaten die nog door de rechtbank moest worden behandeld. Op de eerste dag van het proces heeft hij commentaar gegeven op een video-band over de rellen bij de ontruiming van de panden. Het commentaar werd gegeven in een gezamenlijk optreden met de officier van justitie tijdens een ontmoeting met journalisten. Ook zou Wieland op de derde procesdag tegenover een journalist van de Haagsche Courant hebben gezegd dat sprake was van een bepaalde vorm van organisatie. Juist de vraag of sprake was van een organisatie, die het oogmerk had misdrijven te plegen, speelde een belangrijke rol in het kakersproces.

Volgens de advocate, die tijdens het proces een aantal krakers verdedigde, mag een persrechter zich tijdens een procedure niet uitlaten over een zaak. Pas als alle betrokkenen gehoord en alle aspecten belicht zijn, mag de rechtbank een oordeel geven. Een tussentijds optreden suggereert volgens haar dat geen sprake is van een onafhankelijk oordeel van de rechtbank.

De Hoge Raad gaat nu op verzoek van de procureur-generaal onderzoeken of de klacht gegrond is, zo bevestigde vanmorgen de kabinetschef van de procueur-generaal, mr. W. H. B. den Hartog Jager. Deij en Wieland zullen worden uitgenodigd op een zitting hun standpunten uiteen te zetten. Daarna komt het hoogste rechtscollege met een beoordeling. De Hoge Raad handelt hier in zijn hoedanigheid van ombudsman van de rechterlijke macht, aldus Den Hartog Jager. Tuchtmaatregelen zijn niet aan de orde. Wieland was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar.