Hirsch Ballin: parket wordt gereorganiseerd

DEN HAAG, 1 nov. Minister Hirsch Ballin (justitie) heeft vanmorgen tijdens de behandeling van zijn begroting een reorganisatie van de parketten aangekondigd die de kans op vormfouten 'minimaliseert'. Het kwam vorige maand een paar maal voor dat arrestanten door fouten met dagvaardingen en verlopen termijnen zonder vorm van proces moesten worden vrijgelaten.

Daartoe stelt hij een Project Herijking administratieve organisatie bij de parketten in werking. Het gaat daarbij om het beschrijven, analyseren en daarop reorganiseren van de werkwijze van het ambtelijk apparaat dat het openbaar ministerie ondersteunt. Hirsch Ballin sprak vanochtend over het 'inbouwen van verplichte controlemomenten', waarbij precies duidelijk is wie op welk moment verantwoordelijk is en voor wat. Hij meent dat de 'inspectiefunctie' binnen de organisatie moet worden verstevigd. Er zou ondermeer een handboek geschreven worden voor de interne controle.

Hirsch Ballin zei overigens dat de vormfouten die onlangs zijn gemaakt al voorkomen hadden kunnen worden als het geautomatiseerde systeem dat Justitie bij de parketten nu invoert op het betreffende parket al had gefunctioneerd. Hij kondigde aan dat de komende jaren ook de postregistratie bij de parketten zal worden geautomatiseerd.

De minister hield vanochtend een langdurig en fundamenteel betoog over de functie van het strafrecht in de samenleving. Daarbij zei hij dat er in ons land geen sprake is van 'algemene' normvervaging. Maar er is wel een probleem bij de overdracht van normen. Hij zei ongerust te zijn over de gebrekkige 'socio-morele ontwikkeling van kinderen'. Hirsch Ballin sprak van 'gebreken in de gewetensontwikkeling'. Uit onderzoek van het departement is gebleken dat burgers zeggen tegen diefstal, geweld en heling te zijn maar tevens zeer ontvankelijk zijn voor 'smoesjes' als er gelegenheid wordt geboden om gestolen goederen te kopen. 'Ook in de mentaliteit zijn veranderingen ten kwade opgetreden'. De minister wees ook op het steeds vaker voorkomen van kleinere delicten, als zwartrijden, winkeldiefstal en fraude.