Geen verkoop krasloten in sportkantines

DEN HAAG, 1 nov. Krasloten mogen na invoering van de instantloterij in Nederland niet worden verkocht op plaatsen waar veel jongeren over de vloer komen, zoals sportkantines, buurt- en clubhuizen. Om te voorkomen dat op grote schaal een nieuwe vorm van gokverslaving ontstaat, zullen sportverenigingen in tegenstelling tot wat aanvankelijk de bedoeling was niet bij de verkoop worden betrokken. Eerder was bepaald dat krasloten niet aan jongeren onder de 18 jaar mogen worden verkocht.

Dat bleek gisteren tijdens mondeling overleg dat minister d'Ancona (WVC) en de staatssecretarissen Kosto (justitie) en Van Amelsvoort (financien) met de Tweede Kamer hadden over de invoering van de instantloterij en financiele compensatie die het kabinet ten minste de eerste twee jaar nodig vindt voor de verwachte opbrengstenderving van de Staatsloterij.

Het Tweede-Kamerlid Dees (VVD) maakte zich gisteren boos over de plannen van het kabinet. Vooral de beslissing om de sportverenigingen buiten de verkoop van de krasloten te houden wekte zijn irritatie, en in iets mindere mate die van het Kamerlid Frissen (CDA). Volgens Dees zal de beslissing hard aankomen bij de sportorganisaties.

De instantloterij, een kansspel waarbij men al na aankoop van het kraslot kan zien of men een prijs heeft gewonnen, zal op zijn vroegst na de zomer worden ingevoerd. Er komen 5.000 verkooppunten. Deze nieuwe vorm van gokken is nodig omdat de inkomsten uit lotto en toto sterk teruglopen. Met de instantloterij komt er een nieuwe geldstroom op gang naar instellingen op het gebied van de sport, de cultuur, het maatschappelijk welzijn en de volksgezondheid. Kosto verwacht dat er nog voor de jaarwisseling een wetsvoorstel naar de Raad van State kan worden gestuurd.

Een meerderheid van de Kamer verbaasde zich erover dat het kabinet eraan vasthoudt de Staatsloterij dus de schatkist te compenseren voor de verwachte opbrengstenderving door de komst van de instantloterij. Het gaat om 5 procent van de bruto-omzet, ofwel vier miljoen gulden per jaar. Een meerderheid van de Kamer is tegen compensatie. Van Amelsvoort wees erop dat er met de instantloterij een geldstroom naar de sport bij komt en dat het onaanvaardbaar zou zijn dat er daardoor geld bij de Staatsloterij wegvloeit.