'Gedrag van advocaten bij drugszaak onacceptabel'

EINDHOVEN, 1 nov. Advocaten hebben zich 'ethisch onacceptabel gedragen' in de drugszaak die bekend werd onder de naam 'Eindhoven Connection'. Ze zouden gearresteerde handlangers van de hoofdverdachten bij hun bezoek aan politiecellen 'soms op uiterst fijnzinnige wijze' hebben benaderd, om te voorkomen dat ze verklaringen aflegden die voor hun bazen belastend zouden zijn.

Dat staat in het rapport 'De beproeving' dat poliliekorpsen in Oost-Brabant hebben geschreven naar aanleiding van de gang van zaken rond het oprollen van de 'Eindhoven Connection'. Het onderzoek naar deze zaak nam bijna drie jaar in beslag, kostte 5,5 miljoen gulden en leidde uiteindelijk tot de veroordeling van een aantal hoofdverdachten. Een van hen werd in hoger beroep vrijgesproken van vijf van de zes tenlastegelegde feiten omdat het Bossche gerechtshof de dagvaarding niet duidelijk genoeg vond.

De politie van Eindhoven, die in het onderzoek een hoofdrol speelde, heeft vanmorgen het bestaan van het rapport bevestigd. Het is vorige week ter sprake gekomen op een studiedag van de politie in Zutphen. De vertegenwoordigster van de Orde van Advocaten in het arrondissement Den Bosch, waaronder Eindhoven valt, was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar.

Volgens het rapport waren de niet met name genoemde advocaten slim genoeg om, zoals wordt gezegd, 'hun handelingen niet in bewijsbaar strafbaar gedrag te laten ontaarden. Dat laat onverlet dat het hier in onze visie gaat om ten minste ethisch onacceptabel gedrag', zoals in het rapport staat.

De Eindhovense politie wilde vanmorgen de handelwijze van de advocaten niet nader toelichten.

In het rapport staat verder dat de politie technisch nauwelijks in staat is om bij een onderzoek als dat naar de Eindhovense drugszaak telefoongesprekken af te luisteren of post te onderscheppen. Ook zou men de grootste moeite hebben met het vinden van verklikkers en informanten omdat de tipgelden veel te laag zijn. De rapporteurs geven justitie in overweging daarvoor meer geld ter beschikking te stellen. Ook menen ze dat strafvermindering moet worden overwogen als verdachten belastende verklaringen afleggen tegen andere verdachten.

Volgens het rapport zou men in het onderzoek zijn gestoten op een corrupte politieman en op een ambtenaar van de belastingdienst 'die niet conform de voorschriften' handelde.