Foto

BERLIJN De Duitse president Richard von Weizsacker heeft een bezoek gebracht aan twee joodse begraafplaatsen in Berlijn. Daarbij heeft hij gepleit voor restauratie ervan, omdat hij ze van grote betekenis vindt voor de Duitse historie. (Foto Reuter)