Foto

Leden van de delegatie-Wouters zijn vanmorgen ontvangen op de Iraakse ambassade in Den Haag om toestemming te vragen naar Irak te reizen, waar zij vrijlating van Nederlandse gijzelaars willen bepleiten. Van links naar rechts J. Ruijter van het Mozeshuis, ds. D. N. Wouters en P. Bakker. Pagina 3. (Foto NRC Handelsblad/ Leo van Velzen)