DSM

DSM Energie heeft haar belang van 9,7 procent in het Britse Clyde Petroleum PLC voor fl.175 miljoen verkocht aan institutionele beleggers in Engeland. De op deze transactie behaalde substantiele boekwinst zal in het vierde kwartaal van dit jaar worden verantwoord als buitengewone bate. Daarmee heeft deze boekwinst geen invloed op de winstverwachting voor dit jaar, die betrekking heeft op het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting.

Het belang van DSM in Clyde is grotendeels in 1989 verworven. Naast contanten bracht DSM twee Britse dochters, DSM Hydrocarbons UK en DSM Petroleum UK in Clyde in. De verkoop van het belang in Clyde brengt volgens DSM Energie geen wijziging in de strategie, gericht op verdere uitbreiding van de portefeuille van energieparticipaties en investeringen in de exploratie en produktie van aardgas en olie. De nadruk ligt daarbij op het Nederlandse deel van het continentale plat. Primaire doelstelling is een grotere deelneming in de olie- en gaswinning als winstbron en een gedeeltelijke compensatie voor de energiegevoeligheid van de basisprodukties. Het afstoten van het Britse belang noemde een woordvoerder van DSM een 'portefeuille-technische kwestie'.