Dreiging van olietekort afgenomen

ROTTERDAM, 1 nov. De dreiging van een olietekort in de Westerse landen is de afgelopen weken licht afgenomen door een verhoogde produktie van OPEC. Ook is de vraag naar olie door de hoge prijzen verder gedaald.

Dit heeft het Internationaal Energie Agentschap (IEA) gisteren in Parijs bekendgemaakt, na een vergadering van het bestuur. Voor sommige produkten, vooral vliegtuigkerosine, kan volgens het IEA de komende maanden een tekort optreden.

In het laatste kwartaal van dit jaar verwacht het IEA een produktie van OPEC (organisatie van olie exporterende landen) van 22,6 miljoen vaten olie (van 159 liter) per dag, tegen 21,9 miljoen vaten in het derde kwartaal van 1990. De totale capaciteit van OPEC zal eind 1990 zelfs 23,3 miljoen vaten per dag belopen, exclusief de capaciteit van Irak en Koeweit. Dat is iets hoger dan de produktie van vlak voor het uitbreken van de Golfcrisis toen Irak en Koeweit nog produceerden.

De verhoging komt vooral van Saoedi-Arabie, de grootste producent, die tegen het einde van dit jaar 8 miljoen vaten per dag naar boven denkt te pompen. Ook de Verenigde Arabische Emiraten, Venezuela en Nigeria leveren een fors aandeel in de compensatie van de produktie van 4,5 miljoen vaten per dag van Irak en Koeweit samen, die door het VN-handelsembargo is weggevallen.

IEA-voorzitter dr. U. Engelmann zei gisteravond dat de olievoorziening 'iets makkelijker ligt dan vorige maand nog was aangenomen'. Maar hij waarschuwde dat er geen rek zit in de produktie- en raffinage-capaciteit. Elke verstoring van de aanvoer, door een oorlog in het Midden-Oosten of technische problemen met olie-installaties, of een hogere vraag door een extreme winter, kan een tekort veroorzaken.

De Westerse landen en Japan zullen een voor het seizoen normaal beroep van 0,7 miljoen vaten per dag op hun voorraden moeten doen om de balans tussen import en verbruik in evenwicht te brengen. De IEA-lidstaten hebben alle maatregelen genomen om zonodig snel een deel van hun strategische voorraden aan te spreken.