Dr. H. L. Beck

Dr. H. L. Beck (37) is met ingang van 1 augustus 1991 benoemd tot hoogleraar in de fenomenologie van de godsdiensten. Hij volgt prof.dr. G. J. F. Bouritius op, die deze leerstoel tot zijn emeritaat bezette. Beck studeerde aan de theologische faculteit van de Rijksuniversiteit Leiden. In 1984 promoveerde hij op een proefschrift over de geschiedenis van de islam in Marokko.