Columnist J. A. A. van Doorn vertrekt

De heer J. A. A. van Doorn, die sinds 1982 wekelijks op de opiniepagina van deze krant heeft geschreven, heeft ons meegedeeld zijn medewerking met ingang van heden te beeindigen naar aanleiding van de hoofdredactionele verklaring over twee van zijn bijdragen, die op 30 oktober op deze plaats is afgedrukt. De heer Van Doorn heeft de distantieverklaring van de hoofdredactie gekwalificeerd als een vorm van redactioneel toezicht en haar onaanvaardbaar genoemd, omdat hij zich daardoor in zijn vrijheid als columnist voelt aangetast.

    • de Hoofd