CDU doet afstand van vermogen Ost-CDU

BONN, 1 nov. De grootste Duitse regeringspartij, de CDU, ziet 'voor nu en voor de toekomst' geheel en onvoorwaardelijk af van het vermogen, en de opbrengsten daarvan, van de vroegere Ost-CDU. Dit heeft de secretaris-generaal van de CDU, Volker Ruhe, gisteren verklaard bij de presentatie van een vermogensoverzicht van de vroegere Ost-CDU, die als 'blokpartij' in de DDR met de communistische SED samenwerkte.

De Ost-CDU en de vroegere Boerenpartij van de DDR, die vlak voor de Duitse eenwording op 3 oktober met de Westduitse CDU zijn gefuseerd, hadden volgens de gisteren gepubliceerde balans een gezamenlijk vermogen van omstreeks 13 miljoen D-mark netto. Daarvan is 1,3 miljoen belegd in huizen en grond.

Ruhe zei dat met het vermogensoverzicht van gisteren een einde is gekomen aan alle verhalen over een miljardenvermogen van de Ost-CDU, dat aan zijn partij zou zijn toegevallen en haar een grote financiele voorsprong zou geven op andere Duitse partijen die geen relatie met een vroegere Oostduitse blokpartij kennen. Zulke verwijten hebben de CDU en de FDP de afgelopen maanden herhaaldelijk te horen gekregen van de SPD, wier Oostduitse zusterpartij als oppositionele groep in de DDR vorige zomer werd opgericht. De SPD had de CDU en de FDP uitgedaagd nog voor de Bondsdagverkiezingen van 2 december opening van zaken te geven over het vermogen van die blokpartijen.

Het complete vermogen van de Ost-CDU valt toe aan het Treuhand-instituut, de CDU kan en wil daarover niet beschikken, zei Ruhe. Dit instituut beheert de vermogens van de vroegere DDR-blokpartijen. Het landelijke CDU-bestuur in Bonn heeft de juridisch zelfstandige afdelingen van de vroegere Ost-CDU op lokaal en regionaal niveau gevraagd overeenkomstig te handelen.

Kanselier Kohl, die voorzitter van de CDU is, pleitte gisteren met Ruhe voor de instelling van een Bondsdagcommissie die een onderzoek moet instellen naar de rechtmatigheid van het vermogen van de PDS, de opvolgster van de SED, en de vroegere blokpartijen.