Anatomisch afval gaat niet langer naar de VAM

LEEUWARDEN, 1 nov. Het Laboratorium voor de Volksgezondheid in Leeuwarden zal zijn anatomisch afval niet langer afvoeren naar de Vuil Afvoer Maatschappij (VAM) in Wijster. Het afval zal met onmiddellijke ingang in speciale vaatjes worden afgevoerd naar de vuilverbranding in Rijnmond.

Dit besluit is genomen naar aanleiding van een verzoek van het Friese college van Gedeputeerde Staten. In een brief aan de directies van alle Friese ziekenhuizen en het laboratorium stellen GS voor om al het anatomisch afval als specifiek ziekenhuisafval te beschouwen en het dientengevolge te verbranden in Rijnmond. GS wijzen erop dat dient te worden voorkomen dat er over dit delicate onderwerp publieke discussies worden gevoerd.

Vorige week werd bekend dat na de sluiting van de vuilverbrandingsinstallatie in Leeuwarden in juli menselijke anatomische resten vermengd met ander huisvuil werden gestort op het terrein van de Vuil Afvoer Maatschappij (VAM) in het Drentse Wijster. Dit was in strijd met een richtlijn van het ministerie van VROM waarin staat dat specifiek ziekenhuisafval dient te worden verbrand.

De directie van het laboratorium was echter van mening dat het hier anatomisch weefsel betrof dat onherkenbaar was of was gemaakt. Dit afval viel volgens de directie niet onder de noemer 'specifiek ziekenhuisafval', maar werd beschouwd als gewoon bedrijfsafval. Directeur C. Meyer van het Laboratorium verklaart dat het 'voor ons geen levenskwestie is' het afval naar Wijster te brengen. Wij willen best gehoor geven aan het verzoek van GS, al kost het een paar centen meer. Wij zouden ons een hele inspanning getroosten om heel politiek Nederland ervan te overtuigen dat we verantwoord gehandeld hebben, maar daar hebben we geen tijd en geen energie voor.'

Het ministerie van VROM stelde vorige week een onderzoek in naar de gang van zaken op het laboratorium. Deze week wordt het eindrapport verwacht.