Amnesty: Britse regering stuurt vluchtelingen weg

LONDEN, 1 nov. Groot-Brittannie houdt zich niet aan de verplichtingen van de VN-conventie voor vluchtelingen en stuurt mensen die het land binnen komen vaak terug naar hun land van herkomst, waar ze het gevaar lopen gemarteld en gedood te worden.

Dat zegt de internationale organisatie voor de mensenrechten Amnesty International in een vandaag verschenen rapport. Volgens Amnesty hebben de Britse autoriteiten zeken honderd, en mogelijk meer, mensen teruggestuurd zonder dat een onderzoek is ingesteld naar hun asielaanvraag. Ook zouden ze vluchtelingen onvoldoende informatie geven over de mogelijkheid tegen een beslissing in beroep te gaan.

Het Britse ministerie van binnenlandse zaken, dat ook de justitiele zaken voor zijn rekening neemt, wijst erop dat het rapport van Amnesty miskent dat de meeste vluchtelingen die het land binnen komen hun land niet om politieke redenen zijn ontvlucht. Deze mensen vragen volgens het ministerie politiek asiel aan om aan de normale immigratieregels te ontkomen. (AP)