Akzo somber over resultaten laatste kwartaal

AMSTERDAM, 1 nov. De winst van Akzo is in het derde kwartaal van dit jaar uitgekomen op 165,8 miljoen, 26 procent lager dan de winst in de vergelijkbare periode in het vorige jaar.

Ook de resultaten in het vierde kwartaal blijven onder druk blijven staan, aldus dr. S. Bergsma, de financiele specialist van de groepsraad van Akzo.

Akzo heeft zijn verwachting herzien dat de resultaten in de tweede helft van dit jaar verhoudingsgewijs minder achter zullen blijven dan bij de resultaten over de eerste helft het geval was. Bergsma verklaarde de tegenvallende resultaten uit een afzwakking van de economische groei die door de crisis in de Golf is versterkt.

Dit komt onder andere tot uitdrukking in de neergaande ontwikkeling van de auto-industrie, waarvan Akzo toeleverancier is, aldus Bergsma vanochtend. Hij wees daarnaast op de dalende aktiviteiten in de bouwnijverheid. Ook de verdere daling van de dollar heeft de resultaten van Akzo, die voor een deel uit de Verenigde Staten afkomstig zijn, negatief beinvloed, aldus Bergsma.

Vanochtend maakte Akzo tevens bekend dat de produktie van staalkoord, dat dient als versterkingsmateriaal in autobanden, in de fabriek in Oberbruch bij Aken zal worden stopgezet. Akzo, dat een betrekkelijk kleine leverancier van staalkoord is, had in de VS, waar tweederde van de produktie van staalkoord werd afgezet, al geruime tijd te maken met een omzetdaling van meer dan vijftig procent, aldus een mededeling. Voor dit jaar houdt het bedrijf rekening met een 'aanzienlijk verlies' in deze sector.

In financiele kring is met enige teleurstelling op de cijfers gereageerd. Hoewel de resultaten voor het derde kwartaal niet fundamenteel afweken van schattingen van beleggingsanalisten, zijn op basis van de nieuwe cijfers van Akzo de winstverwachtingen voor het gehele jaar naar beneden bijgesteld. Per aandeel daalde de winst van Akzo in het derde kwartaal van 5,16 gulden tot 3,73 gulden. Hoewel Akzo hierover vanochtend geen uitspraken deed, verwachten analisten dat de winst dit jaar zal uitkomen tussen de 14 gulden en de 16 gulden per aandeel, tegen 21,75 gulden vorig jaar. De deskundigen zijn vooral pessimistisch gestemd over het verloop van het vierde kwartaal.

De teruglopende resultaten bij Akzo worden volgens analisten voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat het concern er niet in slaagt de hogere grondstofprijzen tijdig door te berekenen in de produkten. Daarnaast hebben de aktiviteiten van Akzo in Brazilie tot een stijging in de financieringslasten geleid.

Daar komt bij dat in het vierde kwartaal voorzieningen zullen worden getroffen voor herstructurering van de chemische divisie en de divisie vezels en polymeren, waartoe ook de staalkoord-produktie behoort. In totaal wil Akzo hier 160 miljoen gulden voor opzij zetten. Deze lastenpost wordt voor 100 miljoen gulden opgevangen door buitengewone baten bij de verkoop van een aantal belangen.