Actie tegen 'meeroken' toegestaan Door een onzerredacteuren

ROTTERDAM, 1 november De stichting Volksgezondheid en roken mag campagnes voeren die als motto hebben dat passief roken schadelijk is voor de gezondheid. De eis van de tabaksindustrie dat dergelijke publieke voorlichting wegens misleiding moet worden verboden, werd gisteren door de rechtbank in Den Haag afgewezen.

De rechtbank verwierp ook de eis dat de bewering dat 'meeroken' schadelijk is voor de gezondheid, gestaafd moet worden met 'zuiver wetenschappelijk onderzoek'. Juist over de vraag of zulk onderzoek bestaat, verschillen de stichting en de tabaksindustrie van mening. Maar het feit dat de stichting handelt volgens de Tabakswet (die zegt dat roken schadelijk is en het in openbare ruimtes verbiedt) is volgens de rechtbank voldoende.

'We mogen dus zeggen wat we zeggen', aldus directeur R. de Jong van de Stichting. Hij is zich ervan bewust dat de rechtbank geen inhoudelijke uitspraak heeft gedaan over de schadelijkheid van meeroken hoewel bij de bewijsstukken verschillende internationale publicaties over passief roken waren gevoegd. Wat het onderzoek in eigen land betreft, zegt De Jong binnenkort te kunnen beschikken over een rapport van de Gezondheidsraad: 'Daaruit zal blijken dat meeroken schade voor de gezondheid oplevert en dan krijgen we dus ook inhoudelijk gelijk.' De Jong zegt die uitspraak te kunnen doen omdat hij inzage in het concept-rapport heeft gehad. Een woordvoerster van de Gezondheidsraad bevestigt dat het rapport over passief roken binnenkort verschijnt.

De tabaksindustrie, verenigd in het Voorlichtingsbureau sigaretten en shag, overweegt om verdere juridische stappen te ondernemen tegen het vonnis. De stichting Volksgezondheid en roken start op 2 december een campagne die opnieuw het passief roken zal bestrijden.