Weekstaat der Nederlandsche Bank; Stijging tarieven zeergering

AMSTERDAM, 31 okt. De tarieven voor de langere perioden op de Nederlandse geldmarkt vertoonden de afgelopen verslagweek een zeer geringe stijging.

Voor driemaands interbancair geld moest gisteren zo'n 8,50 procent worden betaald, terwijl dit een week geleden 8,45 procent bedroeg. Op de kapitaalmarkt gebeurde er per saldo eveneens weinig.

De financiele markten zijn nu al bijna drie maanden gevangen in de onzekerheid omtrent de afloop van de Golfcrisis. Deze onzekerheid maakt het voorspellen van een renteverloop voor 1991 een hachelijke zaak.

Een oplossing van het conflict zonder al te veel verlies aan olieproductiecapaciteit kan de weg vrij maken naar lagere olieprijzen, d.w.z. lagere inflatie en mogelijk lagere rentes. Hoe snel de oplossing komt en in welke vorm blijft de hamvraag.

De oproep van Gorbatsjov tot een Arabische top over de Golfcrisis en de dreigende taal van Baker staan hierbij in schril contrast.

Afgelopen verslagweek werd op de Nederlandse geldmarkt een nieuwe 26-daagse kasreserve van kracht. De gezamenlijke banken zijn hierdoor verplicht tot 21 november fl.7,3 miljard bij De Nederlandsche Bank aan te houden. Uit de weekstaat blijkt dat de nieuwe kasreserve slechts fl.58 miljoen groter is dan de vorige. Tevens ging afgelopen verslagweek een nieuwe contingentsperiode in. Deze loopt tot 25 januari volgend jaar. De gemiddelde steun per dag bedraagt onveranderd fl.4 miljard. Door gemiddeld minder per dag te verbruiken kunnen de banken sparen voor enig moment in de toekomst.

Uiteraard is het ook mogelijk een voorschot op het contingent te nemen, i.e. meer verbruiken per dag dan het gemiddelde. Hoe het feitelijk verbruik van individuele banken zich zal ontwikkelen is ondermeer afhankelijk van liquiditeitsbehoefte en rentevisie.

Afgelopen maandag lag het verbruik precies in lijn met de verstreken periode. De gezamenlijke banken hadden 4 procent van het contingent verbruikt terwijl 4 procent van de periode was verstreken.

Naast het contingent beschikte de geldmarkt bij tekorten van bijna fl.6,5 miljard over een speciale belening ter grootte van fl.2,7 miljard. De belening loopt tot 1 november en heeft een tarief van 8 procent. De belening is, conform het afgenomen geldmarkttekort, fl.2,29 miljard kleiner dan de vorige belening. Na 1 november wordt, onder invloed van belastingafdrachten, een toeneming van het geldmarkttekort verwacht ter grootte van bijna fl.4 miljard. Dientengevolge dient met een navenant grotere belening rekening te worden gehouden. Gezien de huidige renteniveaus ligt een beleningstarief van 8 procent in de lijn der verwachtingen.

Bron: NMB Postbank Groep