Text Lite failliet verklaard

AMSTERDAM, 31 okt. Text Lite Holding, producent van zaktelexen en lichtkranten, is gisteren failliet verklaard. Een groep aandeelhouders onder leiding van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) onderzoekt gerechtelijke stappen tegen de TRN-groep, de vroegere acountant van Text Lite.

De aandeelhouders, die volgens mr. R. A. E. de Haze Winkelman, directeur van de VEB, 'enkele tientallen procenten' van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen, zet twijfels bij de juistheid van de jaarrekening over 1988 en het halfjaarbericht van 1989. Daarbij wordt in het bijzonder gekeken naar de rol van de TRN-groep bij de goedkeuring van de jaarcijfers over 1988. In het halfjaarbericht werd nog meegedeeld dat Text Lite, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, voor het tweede halfjaar 1989 en daarna een verdere verbetering van de resultaten verwachtte.

Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre aandeelhouders die hun stukken hebben verkregen via Prudential Bache een verhaalsrecht hebben op deze effectenmakelaar. Prudential Bache was al enige tijd nauw betrokken bij Text Lite. De makelaar schoof ondermeer de laatste president-commissaris van Text Lite, A. F. H. van Wasbeek, naar voren.

De VEB sluit verder een verzoek tot een bedrijfs-enquete bij de Ondernemingskamer niet uit. Eerst wil de vereniging echter overleggen met de curator van de failliete Text Lite-boedel over de benoeming van een nieuwe acountant die moet vaststellen in hoeverre de jaarcijfers al of niet een getrouw beeld van de werkelijkheid hebben gegeven.

Op de laatst gehouden aandeelhoudersvergadering van Text Lite, eind september, bleek al dat de onderneming nauwelijks meer van de ondergang was te redden. Tijdens deze vergadering stond ondermeer president-commissaris onder vuur als verantwoordelijke voor de laatste halfjaarcijfers.