L. J. C. M. LE BLANC; Bankier met brede ervaring

Niet bekend

Le Blanc (43) studeerde in 1971 als econoom af aan de universiteit van Tilburg en werd in 1973 Raadsadviseur van de minister-president, destijds Den Uyl. In 1978 promoveerde Le Blanc aan de universiteit van Leiden bij Halberstadt op 'Economische theorie en sociale zekerheid'. Hij trad vervolgens in overheidsdienst en werd in 1979 plaatsvervangend directeur-generaal overheidspersoneelsbeleid op Binnenlandse Zaken en bekleedde van 1980 tot en met 1983 de functie van directeur-generaal rijksbegroting.

Le Blanc maakte in deze functie de kabinetten Van Agt/Den Uyl en Lubbers mee. Hij diende onder meer onder minister van financien Ruding, die begin dit jaar door de Fransman Jacques Attali werd gepasseerd voor de functie van president van de Oost-Europa Bank. Nederland en de andere Beneluxlanden beschuldigden destijds Frankrijk en Groot-Brittannie van een onderonsje. Frankrijk leverde uiteindelijk de president en Londen werd de zetel van de bank.

In 1983 verliet Le Blanc zijn overheidsfunctie omdat hij kritiek had op het gebrekkige management van de rijksfinancien. Hij stapte over naar het bedrijfsleven en kwam in de raad van bestuur van Van Lanschot Bankiers. In 1985 werd Le Blanc vice-voorzitter en hij zou per 1 juli 1991 de huidige president Jan Cees van Lanschot opvolgen.

De woordvoerder van Van Lanschot Bankiers meldt dat pas begin vorige week bekend werd dat Le Blanc zou vertrekken. De raden van bestuur en commissarissen van Van Lansschot beraden zich over de ontstane vacature.