Kamer: gelijke behandeling van samenwonenden

DEN HAAG, 31 okt. Alle grote fracties in de Tweede Kamer willen gelijke behandeling van andere relatievormen dan het huwelijk. Daarmee lijkt wettelijke erkenning van een relatie tussen homoseksuelen dichtbij te zijn.

Dit bleek gisteravond bij de behandeling van de begroting van justitie.

Kamerlid Kalsbeek (PvdA) zei voorstander te zijn van een vrijwillige registratie voor ieder die niet voor het huwelijk wil of kan kiezen. Zij bepleitte een 'geregistreerd partnerschap' dat gelijke rechten moet bieden aan samenwoners, ongeacht hun sekse. Nu worden samenwonenden in de ene wet als alleenstaanden behandeld en in een andere wet als gehuwd. 'De verleiding om te sjoemelen wordt dan wel heel groot.' Volgens haar moet er een onderzoek komen naar de wettelijke mogelijkheden. Het CDA is het hiermee eens mits het geregistreerd partnerschap niet in de plaats van het huwelijk komt. Ook zegt het Kamerlid Van de Camp (CDA) dat het wel om mensen moet gaan 'die ook verantwoordelijkheid voor elkaar nemen'. Het moet volgens hem om 'echte' relaties gaan. 'Er mag niet in het wilde weg worden geregistreerd'.

Het CDA wil bovendien dat samenwonende broers of zussen in aanmerking kunnen komen voor deze rechtsvorm. De huidige wetgeving brengt samenwonende bloedverwanten die langdurig hun ouders hebben verzorgd bij erfrechtkwesties soms in grote moeilijkheden, zo weet hij.

De VVD'er Korthals is eveneens voorstander van erkenning van niet-huwelijkse relaties. Hij meent dat er eerst aan materiele gelijkstelling gewerkt moet worden, zodat in pensioen-, erfrecht- en sociale-zekerheidskwesties geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen gehuwden en samenwoners. Als sluitstuk ziet de VVD aanpassing van het familierecht, waarin dan een relatie tussen homoseksuelen een formele status zou kunnen krijgen.

D66 zegt te denken aan de mogelijkheid om het huwelijk open te stellen voor homoseksuele relaties, zoals dat in Denemarken mogelijk is. Maar Kamerlid Wolffensperger denkt ook dat er een nieuwe rechtsvorm kan worden gecreeerd die de mogelijkheid biedt om daaraan 'op het gebied van vermogensrecht, belastingen en sociale zekerheid' gelijke consequenties te verbinden. Van Es (Groen Links) noemde het huwelijk 'een discriminerende instelling', waar de overheid beter een ontmoedigingsbeleid tegen kan voeren. Zij vroeg de minister of het feit dat homo's geen huwelijk kunnen sluiten strafbare discriminatie inhoudt. Van Es riep de vrouwen op niet hun maagdelijkheid in ere te houden maar wel hun zelfbeschikkingsrecht en 'weg te blijven van dat stadhuis'.