'Incestprogramma is geen bangmakerij'

DEN HAAG, 31 okt. Kinderen worden op geen enkele manier bang gemaakt met het voorlichtingsprogramma van de Nederlandse Onderwijs Televisie (NOT) over incest.

C. Spierenburg, de maakster van de programmaserie waarvan vanochtend het eerste deel is vertoond, is verontwaardigd over de kritiek van onder meer de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH) op het voorlichtingsproject. 'Van bangmakerij is geen sprake. Als kinderen het programma hebben gezien moeten ze bijvoorbeeld's avonds weer net zo gemakkelijk door hun vader naar bed kunnen worden gebracht.'

Bestuurslid G. T. A. Goslinga van de NVSH vindt de boodschap die de serie wil overbrengen 'primair negatief'. 'Je moet kinderen vanuit een positieve lustbeleving bewust maken. Knuffelen kan heel fijn zijn, maar doe niets wat je niet prettig vindt, zou de boodschap moeten zijn.' Goslinga heeft de eerste uitzending niet gezien, 'wel getaped', en baseert zich onder meer op fragmenten die hij in aankondigingen van de serie heeft gezien.

Voor het eerst krijgen kleuters voorlichting over incest. Nieuw is ook dat er een massamedium, de (school)televisie, aan te pas komt. Vanochtend kwam het voor kinderen van 4 tot 6 jaar bestemde programma op het scherm. Waarschijnlijk heeft geen enkele kleuter het programma gezien. Wel liep op ongeveer 1.650 van de ruim 8.000 basisscholen in Nederland de videorecorder mee.

'Het is de bedoeling dat het programma eerst door de leerkrachten wordt besproken', zegt programmamaakster Spierenburg. 'Wij adviseren de ouders erbij te betrekken. Leerkrachten hoeven niet per se deskundig te zijn op het gebied van incest, het gaat er om dat ze de signalen kunnen herkennen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze direct aan incest moeten denken als een kind een dag een beetje teruggetrokken is.' De leerkrachten kunnen terugvallen op een netwerk van hulpverleners, waaronder de stichting Korrelatie, de Rutgersstichting en vertrouwensartsen.

Het ministerie van WVC bereidt intussen ook een grootschalige op kinderen gerichte voorlichtingscampagne over incest voor. Een woordvoerster van het ministerie juicht de activiteiten van de NOT toe. 'Preventie staat ook voorop in ons beleid en als misbruik voorkomt, dient dat dat zo snel mogelijk te stoppen. Slachtoffers moeten worden gestimuleerd uit die cirkel van bedreiging en angst te stappen.' Het project van de schooltelevisie is daartoe volgens haar een goede aanzet.