Imam uit Nederland bereid bij Saddam te pleiten voorgijzelaars

ROTTERDAM, 31 okt. De islamitische geestelijk leider Hamzah Zeid uit Utrecht heeft zich bereid verklaard deel uit te maken van de delegatie die naar Irak wil gaan om Nederlandse gijzelaars vrij te krijgen. De imam is daartoe uitgenodigd door de Amsterdamse predikant ds. D. N. Wouters, die namens familieleden van de gijzelaars het initiatief tot de actie heeft genomen.

De delegatie zal uit drie onderhandelaars bestaan: ds. Wouters zelf, Hamzah Zeid en J. Ruijter, coordinator van het Mozeshuis in Amsterdam. Zij hopen in de loop van volgende week naar Bagdad te kunnen gaan. Hamzah Zeid heeft inmiddels voorgesteld de moeder van een van de gijzelaars aan de delegatie toe te voegen 'omdat de moeder een grote rol speelt in de Arabische traditie'.

De Utrechtse imam heeft verklaard dat hij in het Golfconflict achter Irak staat, maar dat hij het onjuist vindt dat in deze crisis mensen tegen hun wil worden vastgehouden. Hij zei ook tot in de hoogste regionen van de Iraakse regering over contacten te beschikken. Zeid verwacht niet dat het hem zal lukken alle honderdveertig Nederlandse gijzelaars vrij te krijgen maar met een aantal van twintig zou hij al tevreden zijn. 'Dan heb je toch wat gedaan en geef je de achterblijvers hoop', aldus Zeid.

Het ministerie van buitenlandse zaken wil eerst een nader gesprek met de delegatieleden voeren om te bepalen in hoeverre de Nederlandse regering bij het intitiatief betrokken wil zijn. 'Logistieke ondersteuning ter plaatse is in ieder geval niet bij voorbaat categorisch uitgesloten', aldus een woordvoerder van het ministerie.

Of de onderhandelingsdelegatie een visum voor Irak zal krijgen, is nog onbekend. De drie onderhandelaars zullen morgenochtend om elf uur door de Iraakse ambassadeur worden ontvangen. De Iraakse consul Abdul Majid laat weten nog niets te kunnen zeggen over een eventuele honorering van de visumaanvrage. 'We zullen de zaak eerst eens rustig bekijken', stelt hij. 'Met die mijnheer Janmaat willen we in ieder geval niets te maken hebben'. Indien Irak zou besluiten aan de delegatieleden een visum te verstrekken staat bepaald nog niet vast dat ze volgens plan begin volgende week kunnen vertrekken. 'Een visumaanvrage kan in principe in een dag worden afgehandeld maar het zou ook best eens een week of langer kunnen duren', aldus consul Majid.

Enkele Nederlandse gijzelaars in Irak hebben via een satellietverbinding met de VARA laten weten dat zij de actie, die een godsdienstig karakter heeft, van harte ondersteunen. 'Zelfs al komen er maar een paar vrij, dan is dat nog van harte toe te juichen', aldus een van hen.