Grensverdrag Polen en Duitsland bijna gereed

WARSCHAU, 31 okt. Polen is er gisteren bij onderhandelingen met Duitsland nog niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over een datum voor de ondertekening van een grensverdrag. Over de inhoud van dat verdrag bestaat wel in grote trekken overeenstemming.

De Poolse minister van buitenlandse zaken, Krzysztof Skubiszewski, zei gisteren na overleg met Dieter Kastrup, de leider van de politieke afdeling van het ministerie van buitenlandse zaken in Bonn, dat 'het verdrag over de bevestiging van de Oder-Neisse-grens praktisch klaar is'. Een klein aantal punten moet nog worden opgehelderd.

Een datum voor de ondertekening van het verdrag is er echter nog niet. Op 8 november bespreken de regeringsleiders van beide landen, Kohl en Mazowiecki, dit akkoord en een tweede verdrag, over goed nabuurschap en samenwerking. Kastrup praat over de inhoud van dit tweede verdrag vandaag in Warschau verder met zijn Poolse ambtgenoot Sulek.

Polen hecht sterk aan het grensakkoord. Sinds begin dit jaar, toen de Duitse eenheid in het verschiet kwam, heeft Polen zich ongerust uitgelaten over de mogelijkheid van aanspraken van het nieuwe Duitsland op vroeger Duitse gebieden in Polen. De aarzeling, die de regering in Bonn maandenlang aan de dag heeft gelegd ten aanzien van zulke aanspraken, heeft de scepsis in Warschau tegenover de Duitse eenwording lang aangewakkerd.

Bovendien voelt de regering in Warschau zich onder druk gezet door de angst die bij de Poolse bevolking nog altijd ten aanzien van de Duitsers wordt gevoeld. Volgens een gisteren gepubliceerde opiniepeiling is 64 procent van de Polen 'eigenlijk bang' voor de Duitsers, en voelt maar zeventien procent geen angst. Van de ondervraagden vindt 55 procent dat de Poolse veiligheid is verminderd na de Duitse eenwording; zes procent vindt dat die veiligheid is vergroot.

Werkelijk bedreigd door de Duitsers voelt zich nog 43 procent van de Polen; in fgebruari was dat percentage nog 69, zo blijkt uit de door het Poolse persbureau PAP gepubliceerde peiling. (Reuter, DPA)