Foto

Een arbeider treft de laatste voorbereidingen voor het totstandbrengen van een verbinding tussen de Britse en Franse zijde van de Kanaaltunnel. De festiviteiten ter gelegenheid van de verbinding zijn uitgesteld tot het moment dat de buis wat breder is en de Franse president Mitterrand en de Britse premier Thatcher elkaar onder Het Kanaal kunnen begroeten. Pagina 5,9. (Foto AP)