Eigenaar Klene stelt orde op zaken

AMSTERDAM, 31 okt. De onbekende grootaandeelhouder van dropfabriek Klene, bekend van de muntdrop, heeft orde op zaken gesteld. Nadat in juni door een slordigheidje de benoeming tot commissaris van L. Aardenburg niet doorging en een tot dan toe onbekende apotheker, drs J. Bel, plotseling enig commissaris werd, is gisteren een statutenwijziging aangenomen die aan alle beperkingen van de zeggenschap van de grootaandeelhouder een einde maakt.

Wie deze aandeelhouder is valt niet met zekerheid te achterhalen. Aardenburg zei destijds 51 procent te hebben, maar dat bleek niet het geval te zijn, moest Bel de aandeelhoudersvergadering gisteren melden. Bel weet inmiddels wel dat Liebreks Beheer een belang van 31 procent heeft, en Liebreks is gelieerd aan E. Alberda Jelgersma, de eigenaar van levensmiddelengrossier Unigro. Het pakket van 51 procent bevindt zich naar het schijnt nu in handen van Schoone BV in Roosendaal. Ingewijden gaan er daarom van uit dat Alberda indirect meer dan 80 procent van de uitstaande Klene-aandelen bezit.

Alberda beantwoordt geen telefonische verzoeken om informatie over de zaak. Als hij de eigenaar van Klene is, schept dat een pikante situatie. Winkeliers houden er immers niet van de produkten te verkopen van een concurrerende winkelketen. De omzet van Klene in Nederland komt voor 62 procent van vier afnemers. Met hen moet Klene dus geen ruzie krijgen.

Alberda Jelgersma heeft echter in het recente verleden in het openbaar en voor de rechter onmin gehad met Ahold, dat volgens Alberda op onrechtmatige wijze de meerderheid van de aandelen in grossier Schuitema verwierf. Unigro had (onder meer via Liebreks) eerst die meerderheid en wilde met Schuitema fuseren. Alberda werd door de rechter in het ongelijk gesteld.

Ahold zegt desgevraagd dat het haar niet uitmaakt wanneer zou blijken dat Alberda Jelgersma in feite de eigenaar is van Klene. Ahold heeft haar eigen dropfabrieken, maar voert ook de muntdropjes van Klene in het assortiment. Beslissingen over het al dan niet blijven voeren van dat artikel worden volgens Ahold uitsluitend genomen op basis van de kwaliteit van het produkt.

Van oudsher is Klene trots op de kwaliteit van zijn produkten. Maar de onderneming heeft sterk te lijden gehad van ruzies in het management. Drie jaar geleden verhuisde Klene van het terrein in Amsterdam waar de onderneming sinds 1915 gevestigd was, naar Hoorn. Deze moderne fabriek blijkt echter moeilijk goed draaiend te houden, nu alle mensen die er verstand van hadden bij Klene zijn vertrokken.

Begin vorig jaar besloten de aandeelhouders directeur J. J. Hilarius te ontslaan, onder wiens leiding Klene zijn marktaandeel in de snoepwereld gestaag opvoerde. A. J. Bosman, die twee jaar daarvoor in de directie was opgenomen, bleef over als enig directeur. De oude commissarissen vertrokken en hun rol werd overgenomen door mr T. G. Scheer, die de meerderheid van de aandelen vertegenwoordigde.

Omstreeks mei van dit jaar trok Scheer zich echter 'om gezondheidsredenen' terug. Op de aandeelhoudersvergadering van juni verklaarde Bosman dat hij geen directeur meer was. Gisteren vertelde Bel de aandeelhouders dat ze toen door Bosman verkeerd waren ingelicht en dat deze op dat moment nog wel directeur was. In ieder geval werd Bosman in augustus geschorst en gisteren ontslagen.

Tussen deze perikelen door speelde een andere zaak. In het voorjaar van 1989 werd door commissaris Scheer contact gezocht met een concurrent, Goedhart BV te Zaandijk, schrijft Klene in het memorandum dat het beursbestuur van de onderneming eiste. 'Een onwaarheid', aldus een ander voormalig commissaris gisteren, die erop wees dat Scheer toen nog helemaal geen commissaris van Klene was en vermoedde dat Bosman door Scheer onder druk was gezet op te stappen of mee te werken aan een fusie die hij niet wilde. De commissaris c.q. grootaandeelhouder bleek de sterkste. Klene en Goedhart zijn met terugwerkende kracht tot een soort van fusie gekomen. Goedhart maakt lagere kwaliteit snoepgoed en heeft een verouderd machinepark, maar anders dan Klene heeft Goedhart management dat nu ook de gecombineerde onderneming zal leiden.

De paar kleine aandeelhouders die Klene nog over had, zijn volledig buiten spel gehouden. Zij zijn nu aandeelhouder in een lege vennootschap, die wel zijn beursnotering weer heeft terug gekregen. De beurs neemt genoegen met de door Klene verschafte uitleg over de gang van zaken en de nieuwe invulling van de raad van commissarissen en het bestuur.