Conferentie: bestuur van universiteit niet wijzigen

ROTTERDAM, 31 okt. De huidige universitaire bestuursstructuur hoeft niet ingrijpend te worden gewijzigd. Wel moeten de bevoegdheden van de bestuursorganen worden aangepast.

De universiteitsraad krijgt daarbij een sterkere controlerende functie en minder een beleidsbepalende taak. Tot deze conclusie komen de deelnemers aan de conferentie over de bestuursstructuur van de universiteiten en hogescholen die deze week in Den Haag werd gehouden.

Prof. dr. A. van der Zwan, voorzitter van de conferentie, zei gisteren na afloop dat de overheid deze veranderingen niet gedetailleerd in de wet moet proberen vast te leggen maar die beter aan de universiteiten zelf kan overlaten. De deelnemers aan de conferentie pleitten voor een aanzienlijke vereenvoudiging van de wettelijke regels waaraan de bestuurlijke organisatie moet voldoen, aldus Van der Zwan.

Voor het hoger beroepsonderwijs hoeft de wet niet te worden veranderd. Volgens de conferentiegangers hebben de hogescholen voldoende vrijheid om de bestuurlijke organisatie naar eigen inzicht te kunnen inrichten. Wel vraagt daar de verhouding tussen het centrale bestuur en de faculteiten extra aandacht.

De uitkomsten van de conferentie zullen eind volgende week in de vorm van een 'tussendocument' opnieuw aan de deelnemers worden voorgelegd. Deze zullen dan proberen ze voor de afzonderlijke universiteiten en hogescholen om te zetten in concrete aanbevelingen.

Volgende week zullen ook de studentleden uit de universiteitsraden een vervolgconferentie houden over de bestuurlijke organisatie van de universiteiten en hogescholen in de jaren negentig.

Op een 'alternatieve conferentie', gisteren in Amsterdam, sloten de ruim dertig aanwezigen niet uit dat enige aanpassing van de bevoegdheden nodig zou kunnen zijn. Volgens hen ligt het overigens niet zozeer aan de bestuursstructuur dat besluiten wel eens traag en moeizaam tot stand komen, maar aan de bureaucratie binnen de instellingen. Aan veel universiteiten leveren ambtenaren volgens de studenten maar matig werk.