Bukman voorziet problemen bij handhaven regelgevinglandbouw

DEN HAAG, 31 okt. Het grootste probleem van het landbouw- en milieubeleid in de komende jaren is of de regelgeving die steeds omvangrijker wordt nog wel kan worden gehandhaafd als daarvoor in de agrarische sector niet voldoende draagkracht aanwezig is. Dat zei drs. P. Bukman vanmorgen bij zijn eerste optreden in de Tweede Kamer.

Volgens Bukman moet de wetgeving waardoor de in het algemeen florerende landbouwsector wordt getroffen zo globaal mogelijk blijven. Het kan niet zo zijn dat nieuwe gegevens over milieuvervuiling onmiddellijk tot bijstelling van beleid leiden. De minister doelde daarmee op het door de PvdA-er S. Huys ter sprake gebrachte rapport over verzuring dat begin deze week door de milieubeweging openbaar werd gemaakt.

Uit dat onderzoek blijkt dat de neerslag van zure regen die door landbouw wordt veroorzaakt veel groter is dan tot voor kort werd erkend. Mevrouw Beckers (Groen Links) noemde de nieuwe informatie heel schokkend en meende dat de kabinetsplannen om tegen de verzuring achterhaald zijn. Aan inkrimping van de melkveestapel valt volgens haar nu bijna niet meer te ontkomen.

Zowel door de nieuwe minister als door de CDA-fractie werd bij de begrotingsbehandeling lof gezongen op oud-minister Braks en diens rijke ervaring met landbouwpolitiek. Ook de PvdA-fractie, die de minister enkele weken geleden liet vallen, stemde daar bij monde van haar landbouwspecialist Huys mee in omdat Braks 'door zijn nimmer aflatende inzet veel voor de Nederlandse landbouw heeft betekend'.

De beleidsstukken van de oud-minister over de structuurontwikkeling van de landbouw, het Natuurbeleidsplan, de aanpak van de mest- en de verzuringsproblematiek en zijn nota over bestrijdingsmiddelen kwamen bij de begroting niet aan de orde. Die worden afzonderlijk behandeld. Wel sprak de VVD-er P. Blauw, in navolging van fractievoorzitter Bolkestein, over het 'democratisch tekort' in de Nederlandse samenleving. Hij had kritiek op de democratische controle bij de vele agrarische produkt- en bedrijfsschappen waaraan de overheid jaarlijks 50 miljoen gulden besteedt. Blauw meent dat er bij die semi-overheden, net als in Brussel, veel te veel achter gesloten deuren wordt besloten. Ook is er sprake van vaststelling en oplegging van allerlei heffingen zonder dat de minister die heeft goedgekeurd. Minster Bukman ging niet in op de VVD-kritiek. Hij verwees naar een nota over dit onderwerp die hij spoedig wil publiceren.