Andriessen tegen vier dagen werken

DEN HAAG, 31 okt. Minister Andriessen (economische zaken) ziet niets in invoering van een vierdaagse werkweek. Er moet volgens hem 'diep, diep' worden nagedacht voordat de vierdaagse werkweek 'holderdebolder' als werkgelegenheidsinstrument wordt gehanteerd.

Hij zei dit gisteren in de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen van Groen Links. De vakcentrale FNV heeft geirriteerd op de uitspraken van de minister gereageerd. 'De politiek gaat helemaal niet over de regeling van de arbeidstijden. Dat is een zaak van werkgevers en werknemers.' Over de vierdaagse moet nog veel worden gestudeerd, 'dus het is beneden alle peil om het idee zonder veel omhaal zo medogenloos neer te sabelen', zei de woordvoerder van de FNV.

Minister Kok liet zich vanmorgen voorzichtig uit over een vierdaagse werkweek. Voor de VARA-radio waarschuwde hij ervoor er een begrip van te maken waarvan men zegt 'achter dat vaandel gaan we aan en hoe het uitpakt dat zien we later wel'. Kok zei het eens te zijn met minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) dat een vierdaagse werkweek 'mits zorgvuldig ingepast in het arbeidsmarkt- en inkomensbeleid, een vorm van arbeidsduurverkorting kan zijn die in voorkomende gevallen zeker bespreekbaar moet kunnen zijn'. De discussie wordt volgens hem 'zinniger naar de mate waarin het onderwerp met een pennemesje wordt ontleed'.

Andriessen noemde het gisteren in de Tweede Kamer onverstandig van de FNV om de discussie over een vierdaagse werkweek aan te zwengelen nu de economische vooruitzichten zo onzeker zijn. 'Op het moment dat je enigszins twijfelt over de conjunctuur, zou je er toch wel onverstandig aan doen met dit soort experimenten aan de gang te gaan', aldus Andriessen. Voor grote delen van het bedrijfsleven is een vierdaagse werkweek 'ondenkbaar', zei hij. 'Geen enkel land ter wereld overweegt zoiets. Alleen in een heel unieke situatie, onder zeer stringente voorwaarden, kan een vierdaagse werkweek zo gek niet zijn.'

Pag.11: Gesprek met AbvaKabo