Proefreferendum Amsterdam bijna zeker uitgesteld

AMSTERDAM, 30 okt. De proef met een raadplegend referendum in Amsterdam, dat op 6 maart 1991 zou worden gehouden, wordt hoogstwaarschijnlijk uitgesteld. Wethouder Baak (bestuurlijke betrekkingen) heeft gisteren besloten daarover de raadscommissie bestuurlijke betrekkingen bij elkaar te roepen. Aanleiding tot het uitstel is dat ook prof.mr. P. C. Gilhuis, hoogleraar staatsrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant, zich heeft teruggetrokken uit de onafhankelijke commissie die de vraagstelling voor het referendum zou bepalen. Wethouder Baak ziet nu geen kans om op tijd een nieuwe commissie samen te stellen, met een evenwichtige taakverdeling. Eerder stapte de publicist mr. G. M. Mak op. Gilhuis en Mak stapten op omdat de raad het bindende advies dat aan de commissie was gevraagd afzwakte tot een advies waarvan alleen in geval van zwaarwegende argumenten mag worden afgeweken.