NVSH uit kritiek op project schooltelevisie over incest

ROTTERDAM, 30 okt. De Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH) heeft ernstige kritiek op het voor lagere scholen bestemde televisieproject 'Praten kan je helpen' over incest. De Nederlandse Onderwijs Televisie en de educatieve omroep RVU willen met de programmaserie, die morgen begint, een bijdrage leveren aan het weerbaar maken van kinderen.

De NVSH is het eens met de bezwaren die eerder de Leidse bijzonder hoogleraar dr. T. H. A. van der Voort (kind en media) uitte, dat kinderen niet massaal moeten worden geconfronteerd met problemen waar ze in overgrote meerderheid niet mee te maken krijgen en waar ze bovendien zelf niets aan kunnen doen.

De programmamakers stellen dat een op de tien meisjes en een op de honderd jongens slachtoffer zijn van seksueel misbruik: 'In elke klas kunnen dus een of meerdere slachtoffers zitten.' Daarbij komt dat seksueel misbruik van kinderen bijna altijd onder druk van geheimhouding gepleegd wordt. De pleger is meestal de vader, stiefvader, een oom of een oudere broer van het kind. De slachtoffers dragen dus een groot geheim met zich mee, voelen zich eenzaam en kampen met tegenstrijdige gevoelens, zegt de educatieve omroep.

Het gaat om drie programma's: Edwin Rutten heeft een programma gemaakt voor de vier tot zesjarigen, ('De baas over je billen'), er is een Klokhuis Special voor de onderbouw en een SchoolTV Weekjournaal Special voor tien- tot twaalfjarigen. Voor leerkrachten en ouders is een documentaire gemaakt: 'Getekend Leven', waarin een verhaal wordt verteld van een moeder die er achter is gekomen dat haar man hun dochter Mary seksueel misbruikt heeft.

De NVSH is verontrust over de serie. 'Nadat soortgelijke bangmaakprojecten de basisscholen al hadden gepoogd te bestrijken met lespakketten, toneelvoorstellingen en folders, wordt nu voor het eerst een grootschalig medium ingeschakeld', stelt de vereniging vast.