NCW waarschuwt voor sociaal dictaat van EG

ROTTERDAM, 30 okt. De relatief kleine Nederlandse thuismarkt, de verkeerscongestie en de hoge loonkosten en sociale lasten vormen de belangrijkste belemmering voor Amerikaanse en Japanse bedrijven om hun Europese distributiecentrum in Nederland te vestigen. Dit blijkt uit een onderzoek dat de stichting Nederland Distributieland (NDL) heeft laten uitvoeren over de concurrentiepositie van Nederland als vestigingsplaats voor centrale distributiecentra.

Belangrijke redenen voor de onderzochte ondernemingen om de Europese distributie wel via Nederland te laten lopen zijn de goede bereikbaarheid van de Rotterdamse haven en de luchthaven Schiphol. Verder worden de goede achterlandverbindingen, de kwaliteit van de transport- en distributiesector, het gunstige internationale arbeidsklimaat en de goede douanefaciliteiten genoemd om voor Nederland te kiezen.

Het onderzoeksrapport is vanmiddag door NDL-directeur J. D. van Karnebeek aan de ambassadeurs van de Verenigde Staten en Japan in ons land aangeboden. NDL is in 1987 opgericht met als doelstelling promotionele activiteiten te ontwikkelen die moeten leiden tot een groter aandeel van Nederland in de internationale vervoersstromen.

Bij de studie zijn alleen Amerikaanse en Japanse bedrijven betrokken omdat vanuit deze landen het grootste deel van overzeese investeringen in Europa komt en deze ondernemingen de grootste behoefte zouden hebben aan logistieke optimalisatie van hun distributie.

In Nederland zijn 300 Amerikaanse en 60 Japanse centrale distributiecentra (EDC's) gevestigd van bedrijven die hun goederen bestemd voor de Europese markt via een centrale opslagplaats laten verlopen. Nederland heeft daarmee een marktaandeel van ongeveer 20 procent.

Circa 40 procent van de Amerikaanse en 30 procent van de Japanse ondernemingen in Europa die nu nog decentraal distribueren zouden volgens het onderzoek binnen enkele jaren willen overstappen op centrale Europese distributie. Volgens NDL zou dit besparingen van 20 tot 40 procent kunnen opleveren. Bijna alle bedrijven die overwegen EDC's op te zetten noemen Nederland als kandidaat, terwijl de omringende landen slechts door een op de drie ondernemingen worden genoemd.