Moskou kan nu openstaande rekeningen betalen; Franse hulpvoor Gorbatsjov

PARIJS, 30 okt. De vijf miljard franc (bijna 1,7 miljard gulden) die de Franse regering aan kredieten heeft toegezegd aan de Sovjet-Unie, zullen voor een deel worden gebruikt om de schulden van Sovjet-bedrijven aan Franse ondernemingen af te lossen. Deze schulden bedragen ten minste 1,2 miljard franc.

Dit blijkt uit toelichtingen op het financiele protocol, dat zondag in Parijs werd getekend aan het begin van het bezoek van Sovjet-president Gorbatsjov aan de Franse hoofdstad.

Een ander deel van de door Parijs ter beschikking gestelde kredieten zal worden gebruikt voor de financiering van de aankoop van Franse landbouwprodukten door de Sovjet-Unie.

Met het krediet, alsmede een viertal overeenkomsten over industriele, wetenschappelijke en technische samenwerking, wil de Franse regering haar beleid van hulp en ondersteuning aan de politieke en economische hervormingen in de Sovjet-Unie voortzetten, zo verklaarde de woordvoerder van president Mitterrand gisteren.

Hetzelfde geldt voor het Verdrag van Vriendschap en Samenwerking dat Gorbatsjov en Mitterrand gisteren aan het eind van het bezoek van de Sovjet-president ondertekenden. Dit verdrag codificeerd overigens nauwelijks meer dan de bestaande bilaterale betrekkingen tussen beide landen. Het verdrag is vooral gesloten op aandringen van Moskou, dat in juli een soortgelijke overeenkomst met de Bondsrepubliek sloot.

De Frans-Russische handelsrelaties kunnen wel een flinke impuls gebruiken: de totale handel tussen beide landen zal dit jaar volgens de voorzitter van de Frans-Russische Kamer van Koophandel waarschijnlijk niet meer dan 25 miljard franc (in volume) bedragen, tegen nog bijna 40 miljard zes jaar geleden.

De Franse export naar de Sovjet-Unie zal dit jaar in de buurt van de acht miljard franc uitkomen, een aanzienlijke terugval die wordt toegeschreven aan de economische chaos in de Sovjet-Unie. Zo is de Franse landbouwexport naar de Sovjet-Unie in een jaar met een derde verminderd.

Franse bedrijven aarzelen met investeren en handelsfirma's hebben meer te maken met onbetaalde rekeningen dan met nieuwe orders, aldus een ingewijde. Alleen de leverantie van olie en olieprodukten door de Sovjet-Unie verloopt nog normaal, aldus de voorzitter van de Kamer van Koophandel. Hiermee is circa 90 procent van alle Sovjet-handel met Frankrijk gemoeid.

De Franse financiele hulp aan de Sovjet-Unie is beperkt in het licht van de economische problemen en de financieringsbehoeften van Moskou. Gorbatsjov die in Madrid eind vorige week circa een miljard gulden meer (in totaal: 1,5 miljard dollar) loskreeg van de Spaanse regering dan in Parijs, maakte op zijn gemeenschappelijke persconferentie met Mitterrand aan het slot van zijn bezoek met geen woord melding van het financiele protocol.

    • Jan Gerritsen