Menopauzale vrouwen baarden kinderen uit gedoneerdeeicellen

Vrouwen boven de veertig waarbij de eierstokken niet meer werken en die dus niet meer menstrueren hebben normaal gesproken geen uitzicht meer op een zwangerschap en een kind. Amerikaanse gynaecologen van de universiteit van Southern California in Los Angeles hebben echter bij zeven van zulke vrouwen, tussen 40 en 44 jaar oud, met hulp van drie eiceldonerende vrouwen en extern toegediende geslachtshormonen zes zwangerschappen tot stand weten te brengen. (The New England Journal of Medicine, 25 okt.)

De experimenten resulteerden in een miskraam, een doodgeboren kind maar ook in vijf levende kinderen die met een keizersnede ter wereld kwamen. Er was een tweeling bij.

De oudere moeders waren wat hun hormoonhuishouding betreft te vergelijken met vrouwen in de menopauze. De onderzoekers denken dat hiermee de weg open ligt naar zwangerschappen op hogere leeftijd. Het blijkt dat bij niet meer menstruerende vrouwen, met een overigens intacte baarmoeder, met behulp van toegediende hormonen, de baarmoederwand nog zo instelbaar is dat een bevruchte eicel er een plaats vindt om zich in te nestelen.

Het resultaat, vijf kinderen uit negen gestarte cycli, was veel beter dan het resultaat dat in Los Angeles was geboekt bij vrouwen boven de veertig, met nog normaal functionerende eierstokken, waarbij een in-vitro-fertilisatie met eigen eicellen werd uitgevoerd. Vijfentwintig pogingen leverden slechts twee levendgeboren kinderen op. In Nederland wordt IVF bij vrouwen boven de 40 eigenlijk nooit gedaan, vanwege de slechte verwachtingen.

Bij de donorprocedure werden de cycli van de donorvrouw en de ontvangende vrouw met hormooninjecties op elkaar afgestemd. Bij de donorvrouwen werd een superovulatie opgewekt zodat er meerdere eicellen vrijkwamen. De donorvrouwen kregen van de ontvangende vrouwen 1500 dollar per cyclus.

De ontvangende vrouwen werden gestimuleerd met oestradiol, in toenemende concentraties tot de veertiende dag van de 'cyclus'. Op de vijftiende dag, drie dagen voor de implantatie van de embryo's werd gestart met progesteroninjecties. Bij een zwangerschap werd de hormonentoediening nog drie maanden voortgezet.