Luchtvaart maakt minder winst

ROTTERDAM, 30 okt. De resultaten van de bij de IATA aangesloten luchtvaartmaatschappijen zijn vorig jaar gedaald ten opzichte van 1988. Het gezamenlijke nettoresultaat van de 201 leden van de internationale luchtvaartorganisatie daalde in 1989 tot 0,4 procent van de totale omzet tegenover twee procent over de omzet van 1988. Dit schrijft de IATA in het jaarverslag over 1989.

De omzet van de gezamenlijke luchtvaartmaatschappijen op nationale en internationale vluchten is vorig jaar toegenomen van 125,1 tot 144,5 miljard dollar. Ondanks de hogere omzetten gingen de resultaten naar beneden. De nettowinst van de bij de IATA aangesloten maatschappijen bedroeg in 1989 600 miljoen dollar, een achteruitgang van 1,9 miljard dollar.

IATA-directeur Gunther Eser verwacht dat door de gestegen brandstofprijzen en verzekeringspremies de resultaten in de luchtvaart dit jaar 'waarschijnlijk niet erg goed zullen zijn'.

De IATA gaat ervan uit dat het passagiersaanbod voor internationale vluchten dit jaar met acht procent zal stijgen en met meer dan zes procent gedurende de komende vier jaar. Maar Eser schrijft in het rapport dat deze berekeningen zijn gemaakt voor het uitbreken van de Golfcrisis. In 1989 zijn door de luchtvaartmaatschappijen op internationale routes 212 miljoen passagiers vervoerd.

De luchtvaartmaatschappijen worden in toenemende mate geconfronteerd met een gebrek aan capaciteit op de luchthavens en met congestie in de lucht, hetgeen de resultaten ook onder druk zet. 'Dit probleem is het grootste in Europa maar neemt ook snel toe in het Verre Oosten', aldus Eser.

Een aantal luchtvaartmaatschappijen, waaronder de KLM, heeft al aangekondigd dit jaar in de rode cijfers te belanden. In het eerste kwartaal van het boekjaar 1990/91 (april, mei en juni) daalde de winst van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij, exclusief bijzondere baten en lasten, met 75 procent van 105 tot 28 miljoen gulden. Bij de presentatie van die cijfers liet de KLM weten het lopende boekjaar rekening te houden met 'een aanmerkelijk verlies'.