Kamer: hogere vergoeding voor advocaten nodig

DEN HAAG, 30 okt. Een zeer grote meerderheid in de Tweede Kamer wil dat minister Hirsch Ballin (justitie) de advocatuur snel tegemoetkomt met hogere vergoedingen voor gefinancierde rechtshulp.

Het CDA bereidde vanochtend een Kameruitspraak voor waarin de minister 'suggesties in de bruto-inkomenssfeer' van advocaten worden gedaan. Vanmiddag en vanavond wordt de begroting van het ministerie van justitie behandeld. Fractiewoordvoerder Van der Burg zei dat de minister de advocatuur verlichting zou kunnen bieden. bijvoorbeeld bij de kosten die advocaten maken voor cursussen Nieuw Burgerlijk Wetboek. Hirsch Ballin wordt opgeroepen snel nader overleg te plegen met de organisaties van advocaten teneinde het conflict uit de wereld te helpen. De motie kan op steun van de PvdA rekenen, zo is de verwachting.

Het kabinet heeft de advocatuur al toegezegd de vergoedingen met 25 procent te verhogen, maar stelt dit afhankelijk van de nieuwe Wet op de rechtsbijstand. Daarin wordt het gehele stelsel van gefinancierde rechtshulp gereorganiseerd. De minister denkt daar zoveel geld mee te kunnen besparen dat de individuele vergoedingen omhoog kunnen. Hij denkt daarbij aan een systeem van contracts-advocatuur. Daarbij zou Justitie budgetafspraken met bepaalde kantoren maken en tegelijk het aantal zaken beperken. Het kabinet wil de wet per 1 januari 1993 in werking laten treden.

De liberale oppositie steunt in principe de wens van de coalitie om de advocatuur tegemoet te komen. Ook VVD-woordvoerder Korthals overwoog vanochtend een amendement op de begroting. Het is volgens hem duidelijk dat er 'op korte termijn' iets aan de hoogte van de vergoedingen gedaan moet worden. Hij ziet niets in een systeem van contracts-advocatuur.

Wolffensperger (D66) haalde een recent vonnis van de Haagse rechtbankpresident Van Delden aan, waarin deze de verhoging-op-termijn karakteriseerde als 'advocaten blij maken met een dode mus'. Rechter Van Delden meent dat Hirsch Ballin de advocaten 'nog jaren' op die verhoging laat wachten. D66 noemt deze uitkomst onaanvaardbaar en vraagt de verhoging 'nog in deze begroting te regelen'. Financiering is mogelijk door scherper te controleren op toevoegingen of door investeringen uit te stellen. Hij meent dat de nieuwe wet 'nog zoveel controversiele elementen in zich draagt dat de behandeling wel eens een langdurige zou kunnen zijn'. Als er niet snel iets gebeurt dan is de moeizaam opgebouwde sociale rechtshulp voor die tijd afgebroken, vreest hij.