Justitie discreter bij onderzoek euthanasie

DEN HAAG, 30 okt. Artsen hebben van minister Hirsch Ballin (justitie) de garantie gekregen dat het openbaar ministerie discreter zal optreden bij gerechtelijk onderzoek naar euthanasie.

Deze maatregel is onderdeel van een nieuwe meldingsprocedure die de minister is overeengekomen met de artsenorganisatie KNMG. Ook de procureurs-generaal, het ministerie van WVC en de landelijke overleggroep openbaar ministerie-staatstoezicht op de volksgezondheid zijn daarbij betrokken. De Tweede Kamer zal binnen enkele dagen worden geinformeerd. In sommige gebieden in het land waren er al afspraken tussen artsen en Justitie, nu is er een uniforme regeling voor het hele land. Het wordt artsen daarmee gemakkelijker gemaakt euthanasie te melden.

De KNMG heeft er jarenlang op aangedrongen euthanasie uit de criminale sfeer te halen. 'De arts kreeg politie in uniform aan de deur, het lichaam van de overledene werd soms in beslag genomen en in het bijzijn van de familie maakten politiemensen foto's van de overledene. Dat zorgde voor veel ellende', zegt Th. van Berkestijn, secretaris-generaal van de KNMG. Twee jaar geleden was een nieuwe meldingsprocedure volgens Van Berkestijn bijna rond, maar toen strandde een voorstel op ministersniveau. Minister van justitie was toen nog Korthals Altes. 'Hirsch Ballin heeft nu helderheid verschaft.'

Alle artsen mogen zich beroepen op de nieuwe voorschriften. Hirsch Ballin heeft de KNMG gevraagd hem te informeren als zich toch problemen voordoen.

Van Berkestijn onderstreept dat een nieuwe meldingsprocedure voorwaarde was voor de KNMG om mee te werken aan het onderzoek dat de commissie-Remmelink doet naar de aard en de omvang van de euthanasie-praktijk. 'De regeling was nodig om onze achterban te motiveren tot medewerking aan die studie.' Voor 1 mei moet de commissie rapport uitbrengen, waarna het kabinet een standpunt over wetgeving kan innemen.