Hezbollah trekt zich terug uit de Libanese hoofdstad

BEIROET, 30 okt. De pro-Iraanse Hezbollah (partij van God) heeft er gisteren mee ingestemd om zich uit de Libanese hoofdstad Beiroet terug te trekken. Deze aankondiging betekent een succes voor de door Syrie gesteunde Libanese president, Elias Hrawi, die probeert om onder toezicht van de Syrische strijdkrachten in Libanon de orde te herstellen in Beiroet.

Hezbollah zegde na overleg met vertegenwoordigers van de regering toe om Beiroet te onruimen. Veiligheidsmensen, die anoniem wilden blijven, meldden dat Hezbollah de meeste van de twaalf Westerse gijzelaars die de beweging nog gevangen houdt intussen uit de zuidelijke wijken van de hoofdstad naar elders heeft overgebracht.

Eerder hadden ook Nabih Berri, die aan het hoofd staat van de 5.000 man van de shi'itische Amal-militie, en George Hawi, leider van een communistische militie, beloofd zich uit Beiroet terug te trekken. Walid Jumblatt, hoofd van een leger van 10.000 druzen, stelde dat hij bereid is om zijn militie te laten ontwapenen maar uitsluitend door de Syriers en niet door Libanese troepen, die hij niet meent te kunnen vertrouwen. Ook de voornaamste christelijke militie, de Libanese Strijdkrachten, liet vorige week weten Beiroet wel te willen ontruimen. (Reuter)