Havel: crisis veelbetekenend; Boedapest geeft fouten toe in'benzinecrisis'

BOEDAPEST/PRAAG, 30 okt. De Hongaarse regering heeft gisteren toegegeven te hebben geblunderd tijdens de crisis van eind vorige week over de benzineprijs een crisis die president Havel van Tsjechoslowakije er gisteren toe bracht het Westen om hulp te vragen.

Premier Antall van Hongarije en zijn minister van binnenlandse zaken, Horvath, gaven gisteren toe dat de regering de bevolking onvoldoende heeft geinformeerd over de motieven achter de verhoging van de benzineprijs. Enkele uren voordat de prijsverhoging werd bekendgemaakt werd officieel nog gezegd dat er aan zo'n prijsverhoging niet werd gedacht. Na de bekendmaking wierpen boze taxi- en vrachtwagenchauffeurs wegversperringen op, waardoor het openbare leven werd lamgelegd. Een compromis heeft inmiddels een eind gemaakt aan de blokkade.

De Hongaarse media hebben het optreden van de regering veroordeeld. Het blad Magyar Nemzet schreef dat 'in feite de meerderheid van de bevolking een blokkade tegen de regering heeft opgeworpen'. 'Wat iedereen vreesde is gebeurd: als gevolg van een niet zorgvuldig doordachte beslissing van de regering hebben emoties bezit genomen van de straat.'

De Tsjechoslowaakse president Vaclav Havel heeft naar aanleiding van de benzinecrisis in Hongarije het Westen opgeroepen Oost-Europa te helpen bij het doorvoeren van economische hervormingen. Havel deed de oproep bij monde van zijn woordvoerder, Michael Zantovsky. Crises als in Hongarije, aldus Zantovsky, baren ook de regeringen in de andere Oosteuropese landen 'veel zorgen': 'Alle nieuwe regeringen zien zich gesteld tegenover dezelfde taak: het introduceren van markthervormingen. Die echter zullen leiden tot een toename van de werkloosheid en de inflatie en een daling van de levensstandaard.' De Hongaarse crisis 'toont aan hoe breekbaar en kwetsbaar de opkomende democratieen in Midden- en Oost-Europa zijn in tijden van economische hervorming', aldus Zantovsky.

Volgens Havels woordvoerder is er behoefte aan meer hulp uit het Westen, die bovendien doelmatiger moet zijn en beter moet worden gecoordineerd.

Havel zelf wees onlangs al op de 'groeiende bezorgdheid, ontevredenheid en teleurstelling' bij de bevolking, nu de vreugdevolle periode van de vreedzame revolutie voorbij zijn en de zorgen over de toekomst de stemming bepalen. 'Het krediet dat we in de wereld hebben gewonnen door onze vreedzame revolutie gaat langzaam verloren.' Het maakt volgens Havel plaats voor wantrouwen, bijvoorbeeld ten aanzien van de geschillen tussen Tsjechen en Slowaken. (Reuter, AP)