Gabor wil zo snel mogelijk pitbull verbieden

DEN HAAG, 30 okt. Staatssecretaris Gabor (landbouw en natuurbeheer) wil het het verbod op het fokken, houden of verhandelen van gevaarlijke honden, waaronder pitbullterriers, zo snel mogelijk doen ingaan.

Volgens Gabor slaat het voorgenomen verbod op honden die erop gefokt zijn 'niet lief te zijn' en is hun bijtgedrag gericht op totale vernieling.

Dat zei de staatssecretaris gisteren in de Tweede Kamer bij de behandeling van het voorstel voor een Gezondheids- en welzijnswet voor dieren waaraan al vele jaren wordt gesleuteld. Bij het verbod op gevaarlijke honden laat Gabor in het midden of hun agressiviteit is aangeboren of aangeleerd. Hij vindt het echter noodzakelijk dat hondesoorten worden verboden waarmee sinds 1988 ernstige ongelukken zijn gebeurd.

Vooruitlopend op de nieuwe wet wil Gabor het verbod op pitbulls al vastleggen bij algemene maatregel van bestuur. Naar zijn zeggen zal het niet al te moeilijk zijn om het fok- en houdverbod te controleren en te handhaven. Voor de pitbulls die er nu zijn komt een overgangsregeling.

Met Gabor is de Tweede Kamer niet alleen van mening dat pitbullterriers in Nederland moeten worden verboden, maar ook dat in de wet moet worden vastgelegd dat in principe alle bio-technologische proeven met dieren moeten worden uitgebannen, tenzij de overheid daar bij uitzondering toestemming voor geeft. In het Regeerakkoord (1989) was afgesproken dat er een wettelijke regeling voor genetische manipulatie, ook met dieren, moet komen.

De manier waarop staatssecretaris Gabor tot zijn verbod van gevaarlijke honden wil komen, was gisteren, vooral voor de Groen Links-fractie, nog lang niet duidelijk. De staatssecretaris beloofde echter om op korte termijn met een gedetailleerde nota te komen.

Alle fracties willen de garantie dat het verbod uitvoerbaar en controleerbaar is. Gabor, die gisteren voor het eerst in de Kamer optrad, ziet daar geen problemen in. Eigenaars van een pitbull kunnen een ontheffing van het verbod krijgen als hun beest gemuilkorfd en aan de lijn wordt uitgelaten. Bij overtreding van het verbod kan de gemeente besluiten om illegaal gefokte dieren te laten afmaken.

De PvdA wil registratie van alle honden, omdat de registratie van alleen pitbulls en nog enkele andere gevaarlijke honderassen discriminerend zou zijn. Kamerlid Swildens (PvdA) wees erop dat de meeste hondebeten binnenshuis worden opgelopen en dat vooral herdershonden zich daaraan bezondigen. De staatssecretaris stelde dat het doorfokken op agressief gedrag een nadrukkelijk verschil vormt tussen pitbulls en alle andere honden. De VVD-er Blauw leek het onmogelijk om het pitbull-verbod in de praktijk te handhaven. Bovendien leeft bij de VVD-fractie de verwachting dat de 'verderfelijke geesten' die nu pitbulls misbruiken, straks een ander honderas tot grote agressie zullen opfokken. Al met al vreest de VVD dat de staatssecretaris met het uitroeien van de pitbulls een 'papieren tijger' in huis haalt.

De Raad van beheer op kynologisch gebied heeft Gabor inmiddels laten weten ermee akkoord te gaan dat er wettelijke maatregelen kunnen worden genomen tegen honden waarmee zich problemen voordoen. Maar de in 1902 opgerichte raad vindt het volstrekt verkeerd om al op voorhand bepaalde honderassen te verbieden waarvan nog geen enkele misdraging zou zijn gebleken. De pitbullterrier vormt volgens de raad geen ras, maar een type dat gefokt wordt om agressief te zijn. De Braziliaanse jacht- en waakhond Fila (die nooit als 'vechthond' gebruikt zou zijn), de in 1973 officieel erkende Argentijnse dog en de Amerikaanse Staffordshire-terrier zijn volgens de Raad in de regel geen agressieve, maar 'spreekwoordelijk moedige' honden.