Directeur weg

De Nederlandse Badminton Bond moet andermaal op zoek naar een directeur voor het bondsbureau in Nieuwegein. Voor de tweede keer in ruim drie jaar is de desbetreffende functionaris vroegtijdig van zijn functie ontheven. Betrof het in maart 1987 Koos Rademakers, dit keer is Lex Herrebrugh het slachtoffer. Met de in agustus 1987 aangestelde directeur zijn volgens het bestuur van de badmintonbond 'fundamentele meningsverschillen over het te voeren beleid'. Op 'korte termijn' wordt de arbeidsovereenkomst beeindigd. Jos Nouwt, de nieuwe voorzitter van de bond: 'Wij zijn bezig met het organiseren, dan wel reorganiseren van het bondsbureau. Een van de eerste gesprekken met betrekking daartoe is gevoerd met Herrebrugh. Duidelijk was dat het gewoon niet klikte tussen hem en het bestuur. We willen doelgericht handelen. Het verbreken van de arbeidsovereenkomst was het enige dat we in deze situatie konden doen.'