Daling export van arbeid; hoge olieprijzen nekt Azie

JAKARTA, 30 okt. Het bestuur van de Aziatische Ontwikkelings Bank (ADB) in Manila heeft met grote verbazing kennis genomen van het vertrek van dr. R. Chr. Janssen als sous-chef van de redactie economie van NRC Handelsblad in Rotterdam. Dit hebben economen van de bank vanochtend in Jakarta meegedeeld aan een groep van buitenlandse journalisten die op het ogenblik met de ADB een luxe rondreis door Indonesie maakt.

Volgens betrouwbare bronnen zal de Aziatische Ontwikkelings Bank nu alles in het werk stellen om Janssen binnen te halen als hoofd van de stafafdeling Pers en publiciteit. De bank zou daartoe zelfs bereid zijn dr. H. O. C. R. Ruding, Nederlands ex-minister van financien, tot voorzitter van de raad van bestuur te benoemen.

Het is een publiek geheim dat de koele en berekenende ex-politicus Ruding en de even aimabele als creatief-chaotische Janssen grote bewondering koesteren voor elkaar. De voorlichtingsdienst van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) in Washington was dan ook zeer teleurgesteld dat Ruding het destijds in de strijd om het voorzitterschap heeft moeten afleggen tegen de Fransman Michel Camdessus. De benoeming van Ruding zou immers vrijwel zeker tot de benoeming van Janssen tot hoofd van de voorlichtingsdienst van het IMF hebben geleid.

De voorlichtingsdienst van de nieuwe Europese Bank voor Reconstructie en Ontwikkeling was om soortgelijke redenen teleurgesteld dat Ruding, ondanks alle inspanningen van de Nederlandse regering en van de redactie van NRC Handelsblad, in de strijd om de toppositie bij deze Europese bank aan het kortste eind heeft getrokken.

Geruchten dat Janssen nu overweegt in te gaan op aanbiedingen van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW) worden door collega-journalisten van Janssen ten stelligste tegengesproken. Een collega bij de economieredactie: 'Een journalist van zijn formaat is zelfs voor het IMF of de Europabank veel te goed'.

    • Geert van Asbeck