Bond eist onderzoek uitbraken

ROTTERDAM, 30 okt. De ambtenarenbond CFO eist in een brief aan de Tweede Kamer dat een onderzoek wordt ingesteld naar de veiligheid van de strafinrichtingen.

De afgelopen anderhalve week wisten acht gedetineerden over de muur van het het Huis van Bewaring aan de Havenstraat in Amsterdam te klimmen, daarna ontsnapten drie man uit de jeugdgevangenis van Zutphen en ten slotte wist een gevangene uit het nieuwe Rotterdamse Huis van Bewaring De Schie te vluchten.

Volgens de CFO, waarbij 1.500 personeelsleden van strafinrichtingen zijn aangesloten, is de onzekerheid bij de bewaarders toegenomen. CFO-bestuurder T. Boxelaar meent dat, ondanks de door het ministerie toegezegde verbeteringen, nog altijd sprake is van een groot aantal zwakke plekken in de beveiliging. 'Er zitten nu eenmaal een hoop oude tenten bij', zegt hij.

Boxelaar stelt dat het probleem niet zozeer zit bij de 'extreem vluchtgevaarlijke' gedetineerden, die al in speciale afdelingen van de gevangenissen worden vastgehouden. 'De moeilijkheid zit hem bij de subtop. Dat zijn mensen die wegens bij voorbeeld familieomstandigheden ineens vluchtgevaarlijk worden.'

Boxelaar meent dat eerst per strafinrichting bekeken moet worden welke verbeteringen aan het beveiligingssysteem zouden kunnen worden aangebracht. Als de gebouwen daar niet geschikt voor zijn, zouden de vluchtgevaarlijke gedetineerden in aparte inrichtingen moeten worden ondergebracht.

Volgens een woordvoerder van Justitie is nog niet beslist over instelling van het door de CFO gewenste onderzoek. Het aantal ontsnappingen is toegenomen van 56 in 1985 tot 86 vorig jaar.

De CFO pleit ook voor de bouw van kleinere gevangenissen, omdat daar de controlemogelijkheden beter zouden zijn en er wegens een beter persoonlijk contact tussen bewaarders en gedetineerden ook minder kans is op onrust.