Blauwdruk voor Philips-nieuwe-stijl

EINDHOVEN, 30 okt. Persoonlijke contracten voor leidinggevenden, vermindering van de alles verstikkende bureaucratie en invoering van een nieuw realisme. Dat zijn enkele van de hoofdelementen van Operatie Centurion, de campagne die president J. D. Timmer op gang heeft gebracht om bij Philips een nieuwe stijl van werken te introduceren.

De tekst van de blauwdruk voor die operatie, een soort nieuwe Philips-catechismus, vandaag integraal afgedrukt in NRC Handelsblad, geeft een gedetailleerd inzicht in de nieuwe stijl van leidinggeven die Timmer voor ogen staat.

Operatie Centurion vormt het fundament van de reorganisaties die vorige week zijn aangekondigd en die voor 1992 35.000 tot 45.000 van de 286.000 banen gaan kosten. Operatie Centurion geldt ook als basis voor de volgende fase van reorganisaties, waarbij chronisch verliesgevende bedrijfsonderdelen zullen worden afgestoten.

Centurion is in feite een grootscheeps communicatie- en trainingsprogramma om alle leidinggevenden te doordringen van de nieuwe principes van de onderneming en om ervoor te zorgen dat alle werknemers dezelfde doelen nastreven. Leden van de Groepsraad zullen zelf aanwezig zijn bij de bewustmakings-sessies voor de top-2000 in de onderneming. Het is de bedoeling dat die 2000 hoogste managers de centrale boodschappen en richtlijnen vertalen naar hun eigen organisaties en doorleiden naar hun ondergeschikten.

De meeste principes en richtlijnen die in de blauwdruk voor Centurion worden opgevoerd, zijn simpel, zeer voordehandliggend en niet nieuw, ook niet voor Philips. Nieuw is wel de consequentheid waarmee een breed pakket uitgangspunten over de hele linie binnen de onderneming wordt geintroduceerd. Nieuw is ook het grote aantal managementlagen dat bij dit veranderingsproces wordt betrokken.

Pag.14: Philips-catechismus

    • Dick Wittenberg