Akzo zet de chloortrein naar Botlek in 1993 stil

DEN HAAG, 30 okt. Akzo hoopt het 'reguliere' chloortransport per trein van Delfzijl en Hengelo naar het Botlekgebied omstreeks 1995 te beeindigen. Akzo's chloorproduktie in het Botlekgebied zelf zal daartoe met ongeveer 100.000 ton per jaar worden uitgebreid.

Dat heeft Akzo vanmiddag bij de uitreiking van het rapport 'Chloor en samenleving' in Den Haag bekendgemaakt. Nu nog wordt jaarlijks ruwweg 50.000 ton chloor uit Hengelo en Delfzijl over de rails naar afnemers in het Botlekgebied vervoerd. Akzo erkent dat deze transporten, ondanks alle voorzorgen, 'een mogelijk risico' voor de samenleving zijn. Chloorgas is uiterst giftig.

Het concern wil produktie en verbruik van chloor zoveel mogelijk bij elkaar brengen. Het is niet de bedoeling de chloorproduktie in Delfzijl en Hengelo te verminderen. In Delfzijl gebruikt Akzo chloor voor de produktie van gechloreerde koolwaterstoffen, in Hengelo wordt monochloorazijnzuur (MCA) geproduceerd. Akzo sluit niet uit dat na 1995 nog incidentele chloortransporten uit Hengelo en Delfzijl zullen plaatshebben.

Chloor wordt geproduceerd uit keukenzout. Nederland heeft drie chloorproducenten die samen 650.000 ton chloor per jaar produceren. Akzo neemt daarvan 450.000 ton voor haar rekening. Tweede chloorproducent (140.000 ton) is Solvay Chemie bij Roermond die haar chloor ook per trein naar de Botlek vervoert (en daarnaast via Venlo naar Duitsland en via Maastricht naar Belgie). General Plastic in Bergen op Zoom produceert alleen chloor voor eigen gebruik.

Belangrijke 'eindbestemmingen' voor chloor zijn PVC, zoutzuur, oplosmiddelen als trichlooretheen, perchlooretheen en methyleenchloride en katalysatoren als aluminium- en zinkchloride. Ook veel bestrijdingsmiddelen bevatten chloor. De milieubeweging dringt aan op beperking van het chloorverbruik in de breedtse zin. De door Akzo gepresenteerde maatregelen acht men ontoereikend.