Ahold

Alle uitstaande preferente aandelen Ahold worden ingetrokken. Daartoe is op een buitengewone aandeelhoudersvergadering besloten. De houders van de betrokken aandelen gingen al eerder akkoord. In verband met de aanstaande notering van het gewone aandeel in de Verenigde Staten wordt in november gestemd over het voorstel de aandelen te splitsen waardoor de nominale waarde daalt van 5 gulden naar 2,5 gulden. Het betsuur handhaaft de verwachting dat het resultaat na belasting over 1990 hoger zal zijn dan in 1989.