Warschaupact eens over verdeling tanks

PRAAG, 29 okt De landen van het Warschaupact zijn het zaterdag in de Tsjechoslowaakse hoofdstad Praag eens geworden over de onderlinge verdeling van de beperking van de conventionele bewapening in Europa. De Sovjet-Unie, Roemenie en Bulgarije kwamen overeen elk nog eens 150 tanks van hun voorraad af te halen, waardoor het totale aantal tanks voor de Sovjet-Unie op 13.150 komt.

In Wenen waren NAVO en Warschaupact het al eens geworden over een maximale omvang van het aantal tanks van 20.000 voor elk van beide bondgenootschappen. De VS en de Sovjet-Unie maakten de aanvullende afspraak dat het aandeel van de Sovjet-Unie daarin maximaal 13.300 tanks zou mogen zijn. De andere landen van het Warschaupact vonden dat zij door die afspraak zelf teveel zouden moeten inleveren. Daarop bleek Moskou bereid nog 150 tanks in te leveren plus nog 500 stuks artillerie. De ministers van buitenlandse zaken van het pact zullen de afspraken op hun vergadering van 3 november in Boedapest met hun handtekening bekrachtigen.

Nu het Warschaupact het na vier onderhandelingsronden onderling eens is geworden, is opnieuw een belemmering voor de ondertekening van een akkoord over beperking van de conventionele bewapening (CFE) op 19 november in Parijs uit de weg geruimd. Overigens functioneert het Warschaupact als militair bondgenootschap nauwelijks meer, aangezien Hongarije en Tsjechoslowakije geen heil meer zien in militaire samenwerking met de Sovjet-Unie en de DDR inmiddels is opgegaan in het verenigde Duitsland. (Reuter, DPA)