Shell werkt aan groot gasproject Filippijnen

MANILA, 29 okt. De oliemaatschappijen Shell en Occidental Petroleum werken aan een groot gasproject op de Filippijnen, waarmee uiteindelijk mogelijk 2 miljard tot 2,5 miljard dollar is gemoeid.

Dit is bevestigd door F. Ryllera van het ministerie van energie dat nauw bij het gasproject is betrokken. Het project heeft de volledige steun van de Filippijnse regering, zo verklaarde de Filippijnse minister van financien, J. Estanishlao, tegenover deze krant. 'Dit wordt de grootste buitenlandse investering in de Filippijnen sinds mijn geboorte'.

De oorsprong van het gasprojekt gaat terug tot de zomer van 1989, toen de Amerikaanse Oliemaatschappij Occidental Petroleum gas aanboorde voor de kust van het eiland Palawan, 400 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Manila. In juni van dit jaar haalde Occidental Shell bij het projekt. Beide maatschappijen hebben nu een gelijk aandeel in het project. Shell is operator en heeft als zodanig de leiding.

Volgens voorzichtige schattingen van het Office of Energy Affairs in Manila, gebaseerd op seismisch onderzoek, zit er ruim 256 miljard kubieke meter gas onder de zeebodem voor de kust van Palawan, waarvan 165 miljard kubieke meter winbaar wordt geacht. Als de twee a drie exploratieboringen die begin volgend jaar van start gaan, aantonen dat er tenminste 115 to 140 kubieke meter winbare hoeveelheid gas in de grond zit, gaat het project vrijwel zeker door en zal het in de tweede helft van de jaren negentig operationeel zijn, aldus Ryllera van het energie-agentschap in de Filippijnse hoofdstad.

Het wordt daarmee het eerste gasprojekt in de Filippijnen. Het gas zal dan via een nog aan te leggen pijpleiding van Palawan naar Manila worden getransporteerd. De kosten van het project worden geraamd op 2 miljard tot 2,5 miljard dollar. Dit bedrag bevat niet alleen investeringen in exploratie en produktieplatforms maar ook uitgaven voor ondermeer de aanleg van de pijpleiding en gasbehandelingsinstallaties.

Het gas zal naar alle waarschijnlijkheid worden ingezet voor de produktie van elektriciteit in Manila. Volgens minister Estanishlao kan het gas straks de helft van de totale brandstofbehoefte van alle Filippijnse elektriciteitscentrales dekken, waardoor het land minder hoeft te importeren wat op zich weer ten goede komt aan de sterk verslechterde betalingsbalans. De National Power Corporation van de Filipppijnen heeft zich in principe bereid verklaard om het gas af te nemen en bestaande elektriciteitscentrales om te bouwen zodat ze op gas kunnen draaien. Over de prijs bestaat evenwel nog geen overeenstemming.

Shell heeft op de Filippijnen in de jaren zestig en zeventig naar olie en gas gezocht. Occidental Petroleum is betrokken bij oliewinning op de Filippijnen.

Een woordvoerder van Shell in Nederland zegt dat het project 'wellicht veelbelovend is te noemen', maar wijst erop dat het zich nu nog in het geofysisch stadium bevindt. 'Er moeten ten minste nog twee proefboringen worden gedaan om meer zekerheid te krijgen.'

    • Geert van Asbeck