Russisch bezoek aan Taiwan krenkt China

PEKING, 29 okt. Burgemeester Gavril Popov van Moskou heeft dit weekeinde een tweedaags bezoek aan Taiwan gebracht en volgende maand zal de president van de Russische federatie, Boris Jeltsin, in zijn voetsporen volgen. China heeft in eerste instantie slechts in algemene termen geprotesteerd tegen het bezoek.

De woordvoerder van het Chinese ministerie van buitenlandse zaken zei vandaag dat het 'welbekend is dat China ten stelligste gekant is tegen elke ontwikkeling van officiele relaties tussen Taiwan en landen die diplomatieke betrekkingen met China hebben'. Of China verdere stappen zal ondernemen moet worden afgewacht.

Er is een diplomatieke uitvlucht die het gezicht van beide partijen zou kunnen redden, namelijk dat het geen vertegenwoordigers van de centrale overheid betreft. Precedenten zijn er echter niet. In Nederland hebben relaties tussen lagere overheden en Taiwan jarenlang zo gevoelig gelegen dat zelfs met bezoeken van wethouders de grootste omzichtigheid werd betracht.

In Taiwan hebben de media Popovs bezoek bejubeld als een 'doorbraak' en dat geldt in elk geval voor handel en investeringen. Popov was de gast van het textiel-conglomeraat Chung Hsing, maar is ook door minister van buitenlandse zaken Fred Chien en andere bewindslieden ontvangen. Tijdens een door Chung Hsing georganiseerd symposium over investeringen heeft Popov Taiwanese bedrijven opgeroepen te investeren in Moskou en elders in de Russische federatie.

Taiwan heeft een investeringsfonds van 2 miljard dollar voor de rehabilitatie van de Oosteuropese economieen in het vooruitzicht gesteld. De Sovjet-Unie en Oost-Europa zijn Taiwans snelst groeiende handelsmarkten, waarmee de handel in twee jaar is vertienvoudigd. Ze zal dit jaar naar schatting 1,2 miljard dollar bedragen.