Protest tegen plan basis Woensdrecht

WOENSDRECHT/ DEN HAAG, 29 okt. 'De slapende luchtmachtbasis Woensdrecht is sluipend op weg een operationele basis te worden. Dat is in flagrante tegenstelling met het Structuurschema militaire terreinen. Alles wijst erop', zegt woordvoerder V. Langenhoff namens vliegveld-actiegroepen in West-Brabant, 'dat men zonder officiele, door de volksvertegenwoordiging bekrachtigde besluitvorming bezig is voor Woensdrecht een masterplan te realiseren dat die volksvertegenwoordiging straks als een fait acompli maar heeft te slikken.'

Langenhoff heeft namens omwonenden van de basis de zaak bij de Raad van State aanhangig gemaakt. Hij deed dit nadat hij, naar zijn zeggen, tevergeefs bij minister Ter Beek en staatssecretaris Van Voorst tot Voorst (defensie) aandrong om van de basis binnen een maand weer een zogenoemde reservebasis te maken, zoals deze ook in het Structuurschema is opgenomen.

In de loop van de afgelopen tijd is op 'Woensdrecht' naast de als zeer hinderlijk ervaren tien Pilatus-lesvliegtuigen, de Luchtmacht Officiersschool gevestigd. Binnenkort komen daar ook de opleidingen bij van de Koninklijke Kaderschool Luchtmacht, die nu nog in Arnhem is gevestigd en het Luchtmacht Metereologisch Squadron, dat nu nog in De Bilt zit. Ook is een deel van de opleiding voor helikopterpiloten, die nu in Deelen zit, overgebracht. Verder staat aldus Langenhoff mogelijk op het programma het in reparatie geven van alle in Nederland aanwezige F-16-gevechtsvliegtuigen bij de fabriek van Fokker die bij de basis ligt. Deze vliegtuigen zouden na reparatie ter plaatse worden getest.

Volgens het Structuurschema is Woensdrecht een zogenoemde slapende basis, waarop geen 'vaste belegging' is toegestaan. Alleen als op andere bases banen in reparatie zijn, mag op Woensdrecht gedurende een maand per jaar maximaal een squadron worden gestationeerd, meent Langenhoff. Volgens een woordvoerder van Defensie zou op Woensdrecht echter permanent een squadron F-16-vliegtuigen mogen worden gestationeerd, wat niet het geval is.

Op deze uitgangspunten berusten de geluidscontouren die in het structuurschema zijn vastgelegd en die nader moeten worden geconcretiseerd in de zogenoemde zoneringsprocedure van de Luchtvaartwet. Voor andere bases lopen deze procedures nog of zijn al afgerond. 'Die voor Woensdrecht is', aldus Langenhoff, 'op de lange baan geschoven omdat duidelijk was dat de inmiddels in Woensdrecht gevestigde en nog te vestigen vliegactiviteiten ver uitgaan boven de geluidgrenzen van het structuurschema.' Defensie zegt daarentegen dat de procedure is opgehouden in afwachting van het vaststellen van contouren voor de kleine luchtvaart, waartoe de Pilatusbewegingen worden gerekend.

Langenhoff meent dat de juristen bij Defensie met het gewijzigde gebruik van Woensdrecht problemen hebben omdat het structuurschema, dat in 1985 door het parlement is vastgesteld, de vrucht is van de zwaarste planologische procedure, die men in Nederland kent, namelijk die van de planologische kernbeslissing.

Langenhoff zegt dat hij en andere omwonenden bang zijn dat er 'in het geniep' een reorganisatie aan de gang is bij de Luchtmacht en dat ze voor altijd zullen worden opgezadeld met een grote operationele basis die zonder openbare procedure een feit wordt en vervolgens, zoals Langenhoff zegt, wel eventjes snel wordt gelegaliseerd. 'Nu het erop lijkt dat de bewindslieden van Defensie medeplichtig zijn, hopen wij op ingrijpen van de Raad van State. Of zijn Ter Beek en Van Voorst tot Voorst de volgende bewindslieden die in de problemen komen omdat ze de Kamer onvoldoende informatie geven?'

Volgens de woordvoerder van Defensie brengen de nieuwe activiteiten op Woensdrecht geen extra vliegbewegingen met zich mee dan alleen die van de Pilatusvliegtuigen. 'Door de vestiging van de Luchtmacht Officiersschool noch door die van het metereologisch squadron komen er meer vliegbewegingen. Het metereologisch squadron bestaat niet eens uit vliegtuigen. Daar werkt men puur vanaf bureaus. Voor zover wij het nu kunnen beoordelen doorkruisen de nieuwe activiteiten het structuurschema niet', aldus de woordvoerder.

    • Max Paumen